Kunigų Kalėdos: ir mišios, ir laidotuvės, ir buvimas su šeimomis

Kunigu Kaledos_Valdas_Miliauskas_su_seima„Ramybės, sustoti kasdienybėje, atrasti laiko pabendrauti su artimais žmonėmis, išgyventi tikėjimo džiaugsmą savo sieloje, daryti gerus darbus ne tik per šventes, bet kasdien“, – jums, skaitytojai, linki Šilutės katalikų ir evangelikų liuteronų kunigai.

Šventų Kūčių ir Kalėdų dienomis Dievo tarnystei atsidavę žmonės po kelis kartus per dieną aukoja mišias, dovanoja savo laiką parapijiečiams, jeigu reikia lanko ligonius, atlieka kitas ritualines apeigas.

Atsikvėpti, kartu su namiškiais susėsti prie šventinio stalo jie gali dažniausiai antrą Kalėdų dieną. Apie savo Kalėdų šventimo tradicijas „Šilutės naujienoms“ papasakojo Šilutės šv. Kryžiaus parapijos klebonas Remigijus Saunorius, vikaras Viktoras Daugėla, evangelikų liuteronų kunigai Valdas Miliauskas bei Remigijus Šemeklis.

 

Įsimintiniausios Kalėdos – su Popiežiumi

„Kai visi švenčia, mes dirbame, bet po švenčių, kai

Kunigu Kaledos_Remigijus_Saunorius

 kiti dirba, mes galime pailsėti“, – sako klebonas R. Saunorius. Jam didžiosios metų šventės, po susimąstyti verčiančio advento laikotarpio, kaip ir daugeliui žmonių, atneša ramybę, džiaugsmą.

Klebonas pasakojo, kad per Kūčias ir Kalėdas Šilutės katalikų bažnyčioje aukojama daug mišių, taigi kunigai tarnauja tikintiesiems. Kalėdų antrąją dieną dvasiškiai važiuoja pas artimuosius, lanko tėvus, brolius, seseris – pabūna bendrystėje, kartu pavalgo pietus arba vakarienę.

Kunigo Remigijaus tėvai gyvena Varniuose, tad dažniausiai antrą Kalėdų dieną jis važiuoja jų aplankyti, ten susitinka ir su seserų bei brolio šeimomis. Buvimas kartu atneša džiaugsmą, šeima vaišinasi mamos pagamintais patiekalais.

Dvasininkui įsimintiniausios Kalėdos buvo prieš keliolika metų, kai jis studijavo Romoje. Tuomet Petro Bazilikoje Vatikane jis galėjo melstis, švęsti kartu su Popiežiumi Jonu Pauliumi II. „Dabar gyvename šurmulyje, skubėjime, nuolat neturime laiko. Palinkėčiau ramybės, pabuvimo su savimi, savo artimaisiais“, – artėjančių švenčių proga visiems linki R. Saunorius.

Dovanų rasdavo po pagalve

Jau treti metai Šilutės šv. Kryžiaus parapijoje dirbantis vikaras V. Daugėla Kūčias ir Kalėdas sutinka bažnyčioje, kartu su parapijiečiais. Jo paties žodžiais sakant, tai jau įprasta.

Vėliau vikaras važiuoja į Skuodo rajone esantį Šapės kaimą, kur susitinka su šeima. „Tėvelis gyvas, mamos nebėra. Parvažiuoja du broliai ir sesuo“, – pasakoja V. Daugėla. Vienas jo brolių – Vidmantas taip pat yra vikaras Žemaičių Kalvarijos bazilikoje. Kunigystės kelią pasirinkusiems broliams tikėjimą perdavė religingi tėvai, įkvėpė ir tuometinio miestelio kunigo pavyzdys.

Per Kalėdas susitikę namiškiai bendrauja, skanauja sesers pagamintus valgius.

kunigas Remigijus_SemeklisViktoras prisimena, kad kai buvo mažas – kartais po Kalėdų eglute, o kartais po pagalve rasdavo dovanų. Dabar jam didžiausia dovana per šventes – buvimas su artimaisiais, bendrystės jausmas, o kaip kunigui jam didžiausia dovana matyti tikinčius žmones, kurie švenčia Kalėdas ir išgyvena tikėjimo džiaugsmą.

„Dovanokite savo laiką artimiesiems, bendraukite, būkite kartu, išgyvenkite tikėjimo džiaugsmą savo sielose, sustokite kasdienybėje, pamąstykite apie dvasines, gyvenimo vertybes“, – linki vikaras.

Kunigystė neatsiejama nuo Kalėdų

Kunigas V. Miliauskas kilęs iš gilias liuteroniškas šaknis turinčios giminės. Jis tarnauja Žemaičių Naumiesčio, Katyčių, Švėkšnos, Rusnės, Vyžių parapijose. Valdas sako, kad Kūčios, Kalėdų pirma diena skirta tarnystei. Jis aplanko visas parapijas, bendruomenes, ligonius. Tiek Kūčių vakarą, tiek Kalėdų pirmąją dieną vyksta pamaldos.

Kūčių vakarą, po paskutinių pamaldų Žemaičių Naumiesčio bažnyčioje, namuose jo laukia žmona Simona ir dukrytės – ketverių Uršulė ir dvejų Šarlotė. Pas jauną šeimą atvažiuoja abiejų sutuoktinių tėvai, artimiausi giminaičiai, visi susėda prie stalo. Kunigas akcentuoja bendrystę, šeimos buvimą kartu, o ne maistą. „Džiaugiamės vienas kitu, kartu praleistu laiku, Kūčių, Kalėdų žinia“, – sakė jis.
Antrąją Kalėdų dieną Valdas su žmona ir dukromis aplanko vyresniuosius gimines.

V. Miliauskui įsimintiniausios Kalėdos buvo, kai gimė pirmoji dukra. Tuomet per šventes norėjosi būti tik su šeima, būdavo sunku ryte palikti miegančią dukrą ir pamatyti ją tik vakare, taipogi miegančią. Visgi, Valdas pabrėžia, kad jis yra ne tik tėvas, bet ir kunigas. Tad kasmet jis atlieka dvasiškas pareigas, o šeima lieka nuošaliau. Tai kartais nejauku, bet evangelikų liuteronų kunigas yra ir vienas bendruomenės narių ir jo taipogi reikia parapijiečiams. Valdas prisimena, kad yra tekę 4 ar 5 metus, beveik iš eilės, laidoti žmones.

Artėjančių Kalėdų proga kunigas linki gyvo tikėjimo, pasitikėjimo aukštesniąja jėga, kuri gali mus ir pralinksminti, ir pradžiuginti, ir paguosti. Kunigas Viktoras_Daugela_Zakristijoje
„Kiekvieną dieną prisiminkite, kad esate krikščionys, padėkokite už praėjusią naktį ir paprašykite pagalbos dieną. Tai paprasta širdies malda“, – linki V. Miliauskas.

Šventinį stalą puošia bendravimas

Evangelikų liuteronų kunigas Remigijus Šemeklis, dirbantis Šilutės, Vanagų ir Ramučių parapijose per Kalėdas taip pat turi daug pamaldų. Taip pat yra nemažai rūpesčio suorganizuoti jas gražias, tad šventinis laikotarpis būna darbingas. Kūčių vakarą, po pamaldų, kunigo šeima – žmona Irena, dukros Liucija, Joana ir Elija – susėda prie stalo. Kartais prie jų prisijungia ir vyresnieji šeimos nariai, seneliai. Kadangi kunigo žmona visose pamaldose vyrui gelbėja vargonuodama, tai laiko ruošti gausias vaišes nelieka. „Labiausiai papuošia bendravimas. Prie stalo giedame, pasidžiaugiame šeimos nariais“, – atskleidžia R. Šemeklis.

Tiems, kurie turėjo sunkius metus kunigas linki, kad ateinantieji būtų lengvesni, viltingesni, geresni. O tie, kurie turėjo gerus metus, nepamirštų ir Dievui padėkoti už laiką, už šeimos narius, už gėrybes, kuriomis buvo palaiminti. Taip pat, kad Kalėdos neprarastų džiugesio, grožio, kad jų metu pamirštume rūpesčius.