„Kurianti Šilutė – projektinio įsidarbinimo dirbtuvės“

Jaunimo edukacinis centras drauge su partneriais nuo 2020 metų vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0131 „Kurianti Šilutė - projektinio įsidarbinimo dirbtuvės“.

VšĮ „Tavo robotas“ laboratorijos prekės ženklas.

Projekto įgyvendinimo metu įkurtos nuolat veikiančios projektinio įsidarbinimo dirbtuvės, aprūpintos modernia kompiuterine įranga ir kitomis priemonėmis, būtinomis idėjų realizavimo darbams atlikti. Projektinėmis dirbtuvėmis jau pasinaudojo 20 jaunų žmonių ir jauno verslo atstovų, tik pradėjusio verslą. Didesnė projekto dalyvių dalis nuo 2021 m. studijuoja Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Šiuo metu projektas įgauna naują pagreitį: tęsiamos projektinės veiklos, pagrindinė kryptis – projekto dalyvių verslumo kompetencijų ugdymas ir ugdymasis, pa(si)tikrinant jas per kuriamus asmeninius investicinius projektus ir/ar projektuojamus individualius verslus, jų perspektyvų numatymą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu jaunimo ir jauno verslo kuriamos idėjos ir realizuojamos palankioje „Kurianti Šilutė“ projektinių dirbtuvių aplinkoje. Čia, padedant mentoriams, dalyviai informuojami, konsultuojami, motyvuojami imtis realios veiklos užprojektinėje aplinkoje. Jiems teikiama speciali metodinė pagalba, parengta autorinė mokymo metodikos priemonė verslo kūrimo ir veiklos planavimo klausimais.

Šiuo projektu atveriamos galimybės Šilutės mieste dar nedirbančiam, besimokančiam jaunimui su kuriamais asmeniniais investiciniais projektais „prisimatuoti“ prie susiklosčiusios ir besikeičiančios darbo rinkos, realiai veikiant ugdytis veiklos planavimo ir projektinio raštingumo įgūdžius, darbingumą.

Esama pokyčių projekto įgyvendinimo organizavime. Didžiumą projekto veiklų nuo 2022 m. balandžio mėn. perima naujas partneris – VšĮ „Tavo robotas“. Iš MB „Europrosprendimai“ patalpų projektinės dirbtuvės su visomis numatytomis veiklomis persikelia į VšĮ „Tavo robotas“ patalpas. VšĮ „Tavo robotas“, tapęs naujuoju projekto partneriu, numato ir daugiau dėmesio skirs projekto dalyvių supažindinimui su vis tobulėjančiomis naujosios kartos technologijoms, kurios įsigali ne tik kasdieniame gyvenime, bet ir versle, taip plėsdamos verslo galimybes. Todėl greta kasdienių verslo vykdymo konsultavimo klausimų, partneris teiks naują, skaitmenizavimo laikmetį atitinkantį konsultavimo turinį. Tokį kaip: elektroninė prekyba, skaitmeninės medijos ir reklama, fintech industrija, kriptografijos technologijos, informacijos infrastruktūra ir duomenų centrai, DI (dirbtinio intelekto) panaudojimas verslo procesų skaitmenizacijoje ir robotizacijoje. Šių skaitmeninių technologijų ekosistema yra būtina verslo sprendimams ir tolimesnei verslo strategijai priimti, siekiant užtikrinti sėkmingą įmonių veiklą ir pelningumą.

Pažymėtina, kad skaitmeninė ekonomika yra XXI amžiaus variklis – tai aibė technologinių proveržių, kurie transformuoja ekonomiką. Šiuo metu (remtasi šaltiniais: unctad: Digital economy report 2021, statista: Digital economy compass 2021, Digital Spillover: Measuring the true impact of the digital economy, pateiktais duomenimis), skaitmeninė ekonomika – ūkio segmentas – sudaro 15,5 % pasaulio BVP (11,5 trilijono USD) ir auga 2,5 karto greičiau nei pasaulinis BVP, o investicijų grąža yra 6,7 didesnė nei bet kokioje kitoje ūkio šakoje.

Bet kas yra ta skaitmeninė ekonomika ? Kokių žinių reikia norint skaitmenizuoti verslą arba sukurti jį tokį nuo pat pradžių? Į tokius ir panašius klausimus kviečiame besimokantį jaunimą ir jauną verslą (veikiantį ne ilgiau kaip 1,5 metų) rasti atsakymus dalyvaujant „Kurianti Šilutė – projektinio įsidarbinimo dirbtuvės“ projekte. Galbūt tai bus Jūsų skaitmeninio verslo startas arba esamo verslo pastiprinimas?

Vietų skaičius ribotas. Jeigu manote kad tai Jūsų proga, nedelskite registruotis el. paštu hello@tavorobotas.lt arba tel. 8 620 95241.