Kursai Anglijoje – vertinga patirtis

mokosi-anglu-kalbos-60685211Šį pavasarį dalyvavau „Comenius“ kvalifikacijos tobulinimo veikloje Jungtinėje Karalystėje Exeter mieste.

Tai individualaus mobilumo veikla, skirta mokytojams, mokyklų vadovams ir su mokykliniu švietimu susijusių valdžios institucijų atstovams. Jos metu dalyviai gilina profesines žinias, tobulina mokymo įgūdžius, susipažįsta su kitų Europos šalių švietimo sistemomis. Mano kursų tema – „Integruotas dalyko ir kalbos mokymas“.

Man, anglų kalbos mokytojai, Jungtinė Karalystė patraukli dėl kelių priežasčių. Tai buvo gera proga patobulinti kalbinius įgūdžius, kultūrinė, europinė, pažintinė patirtis. Manau, kad užsienio kalbos mokytojai turėtų tobulintis toje šalyje, kurioje ši kalba yra gimtoji, kad ne tik atnaujintų kalbos žinias, bet pažintų tos šalies kultūrą, istoriją.

Esu ir kūno kultūros mokytoja, o minėti kursai buvo skirti mokytojams, kurie jau integruoja dalyko ir kalbos kursą, ir tiems, kurie tik ketina tokį kursą pradėti. Aš taip pat ketinu pradėti integruoti sveikatos ugdymo programą ir anglų kalbos kursą. Manau, kad svarbu mokiniams perteikti ne tik kalbos žinias, bet ir kultūrinę tos šalies patirtį, plėsti jų akiratį, kad jie plačiai mąstytų, norėtų pažinti, keistis ir keisti. Tam reikia, kad mokytojai patys turėtų įgūdžių ir pažinimo, kuriuos pagilina tokie kursai.

Pastebėjau, kad mokytojams trūksta patirties integruoti kelių dalykų pamokas, jau nekalbant apie viso kurso integravimą, ir tokiu būdu tobulinti mokymo procesą. Šie kursai buvo skirti humanitarinių ir menų dalykų integravimui su anglų kalba, jie apėmė meninio, ekonominio, religinio, fizinio ugdymo sritis. Kursuose dalyvavo 51 mokytojas iš 9 Europos šalių, suskirstyti į grupes.

Kursų tikslas buvo supažindinti ir išmokyti integruoto kalbos ir dalyko mokymo metodikos, naudojant aktyvius darbo su mokiniais metodus, kurie skatintų dirbti kūrybiškai, bendradarbiaujant. Skirta laiko ir supažindinti su JK švietimo sistema, interneto šaltinių analizei, medžiagos paieškai ir pasiruošimui vesti integruotas pamokas. Skirta laiko ir šalies pažinimui: aplankėme Dartmoro nacionalinį parką, Kornvalį, Juros periodo krantą (Jurassic Coast), įtrauktą į pasaulio paveldo sąrašą, Bath ir Bristolio miestus.

Integruotas dalyko ir kalbos mokymas dar naujovė mūsų mokyklose, integruojamos tik atskiros pamokos. Tuo tarpu dabar svarstomame naujajame sveikatos ugdymo bendrosios programos projekte teigiama, kad šios programos įgyvendinimą didele dalimi lemia integraciniai ryšiai su kitomis ugdymo sritimis.

Mokytojai, norintys dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose užsienyje, turi siųsti paraišką Švietimo mainų paramos fondui. Visą susijusią informaciją su paraiškos pildymu, kursų pasirinkimu ir kt. galima rasti tinklapyje www.smpf.lt/lt/programos/comenius/kvalifikacijos_tobulinimas.

Projekto veikla finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.