„Kursiu aš, kursi tu, kursime visi kartu“

spaudos diena kurybaSpaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena – puiki proga sustoti ir pamąstyti, ką kiekvienam iš mūsų reiškia būti lietuviu, laisvai kalbėti lietuvių kalba, vaikščioti gimtąja žeme, turėti galimybę domėtis gimtojo krašto tautosaka, mitologija, protėvių darbais.

Kokie jausmai užplūstų, jei staiga visa tai daryti būtų uždrausta? Ar šiandien pasielgtume taip, kaip mūsų tautiečiai prieš 147 metus?

Jei sąžiningai sau atsakytume į šiuos klausimus, galėtume suprasti tikrąją Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos prasmę, lietuviško žodžio vertę ir nepakartojamai gražų jo skambesį.

Minėdamos šią datą, Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Miesto filialo bibliotekininkės pakvietė kūrybingus ir neabejingus knygai jaunuosius bibliotekos lankytojus į literatūros popietę „Kursiu aš, kursi tu, kursime visi kartu“.

Bibliotekininkė Birutė Lukavičienė priminė renginio dalyviams apie dramatiškus Lietuvos istorijos įvykius, kai lietuviškas raštas, žodis ir spauda buvo draudžiami įstatymo.

Šilutės Žibų pradinės mokyklos auklėtiniai, vadovaujami vyr. mokytojų Rasos Jankauskienės ir Daivos Šarlauskienės, pristatė vaikų kūrybą – linksmus eilėraščius, apsakymus ir rašinėlius „Knyga“, „Meškutė, bitutės ir knyga“, „Kaktusas“, „Ežiukų draugystė“ ir kitus, kuriuos jie kūrė laisvu nuo pamokų metu.

Bibliotekoje pristatyta ir šios mokyklos moksleivių sukurtų knygelių parodėlė, parengta pagal mokykloje vykdomą projektą „Dirbame kartu“, skirtą smulkiajai motorikai lavinti. Šio projekto autorės – logopedė Lina Gutauskienė, specialioji pedagogė Salomėja Tarozienė, mokyklos bibliotekos vedėja Marytė Čepulienė.

Iki gegužės mėnesio pabaigos Šilutės miesto bibliotekos – filialo lankytojai galės balsuoti už labiausiai patikusias knygeles. Daugiausiai balsų pelniusių knygelių autorių laukia apdovanojimai.

Papuoštame bibliotekos kiemelyje vaikai spalvotomis kreidelėmis ant grindinio piešė savo knygeles, kūrė tekstus ir iliustravo juos, žaidė bei dalyvavo nuotaikingoje viktorinoje. Džiugu, kad šiandien gali laisvai skambėti lietuviškas žodis, kad vaikai gimtąja kalba kuria knygeles, ja išreiškia savo mintis ir svajones.

Didžiuokimės savo kalba ir prisiminkime, jog ne tik žmogų, bet ir kalbą reikia saugoti nuo įvairių blogybių.

spaudos remimo fondas Projektas „Šilutės krašto kultūra ir žmonės: tradicijos, istorija, kūryba”.