Kviečia dalyvauti apklausoje apie mobilų darbą su jaunimu

Kviečiame prisijungti prie pokyčių įgyvendinant jaunimo politiką bei didinant darbo su jaunimu formų įvairovę.

Dalyvaukite Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos, jaunimo reikalų koordinatorės bei Šilutės atviro jaunimo centro inicijuojamoje apklausoje „Mobilus darbas su jaunimu Šilutės rajono savivaldybėje”. Apklausa orientuota į Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų 14–29 metų gyventojus.

Mobilus darbas – tai veiklos pagal jaunimo poreikius jų gyvenamojoje vietoje. Vykdant šį darbą pasitelkiami jaunimo darbuotojai. Jie atvyksta į gyvenvietę su jaunimu sutartą savaitės dieną ir valandą. Jauni žmonės gali pateikti savo pasiūlymus ir idėjas, kaip įdomiai leisti laisvalaikį. Šiuo metu mobilų darbą planuojama įgyvendinti ir Šilutės rajono savivaldybėje.