Kviečia į kiminų sodinimo talką

69272220 2557079101022989_4732341296268574720_nRugsėjo 13–14 d. Lietuvos gamtos fondas kviečia savanorius dalyvauti kiminų sodinimo talkoje Aukštumalos durpyne. Talkos metu numatyta surinkti donorinę kiminų dangos medžiagą (rugsėjo 13 d.) ir paskleisti ją 2 ha ploto jau įrengtame eksperimentiniame lauke (rugsėjo 14 d.).

Norintys prisijungti kviečiami registruotis iki rugsėjo 9 d. Registracijos anketą užpildykite internete – https://docs.google.com Organizatoriams svarbu žinoti talkininkų skaičių, kad galėtų tinkamai organizuoti darbus ir pasirūpinti pietumis su karšta arbata.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Lietuvos gamtos fondą telefonu 8 611 53582, el. paštu jursend@gmail.com.

Lietuvos gamtos fondo inicijuotas kiminų sodinimas ir pelkių augalinės dangos atkūrimas išeksploatuotoje Aukštumalos durpyno dalyje yra tarptautinio projekto „CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumoje“ dalis. Aukštumalos durpyne jau baigiamas įrengti kiminų ir kitų aukštapelkinių augalų pradmenų įkurdinimo eksperimentinis laukas. UAB Klasmann-Deilmann Šilutė įmonės specialistai užlygino sausinamuosius griovius, suformavo drėkinimo griovių tinklą, įrengė vandens kaupimo rezervuarus.