Kviečia į sprecializuotus įvadinio mokymo kursus Pasieniečių mokykloje

Nuo vasario 10 d. ir kovo 21 d. VSAT Pasieniečių mokykloje bus organizuojami Specializuoti įvadinio mokymo kursai. Asmenis, atitinkančius keliamus reikalavimus, kviečiame rinktis šiuos mokymo kursus ir per 4 savaites tapti pasieniečiais.

Turinčius aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, aukštąjį koleginį, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, nepriekaištingos reputacijos asmenis kviečiame rinktis šiuos kursus ir per 4 savaites įgyti pasieniečio profesiją.

Į kursus atrinkti pretendentai aprūpinami uniforma, nemokamai apgyvendinami bendrabutyje, gauna stipendiją. Išklausę kursą, atlikę praktines užduotis ir išlaikę egzaminus bei įskaitas, pareigūnai bus įdarbinti Medininkų užsieniečių registracijos centre, Vilniaus pasienio rinktinės Tverečiaus, Adutiškio, Lavoriškių, Padvarionių, Kenos ir Pavoverės užkardose, Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio, Tribonių ir Druskininkų užkardose, Pagėgių pasienio rinktinės Bardinų, Vileikių ir Plaškių užkardose.

Norintys mokytis šiuose kursuose ir gauti į juos siuntimus, turi prašymą ir kitus dokumentus pateikti el. paštu stok@vsat.vrm.lt: prašymą dėl siuntimo į įvadinius mokymo kursus išdavimo ir sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose; užpildytą anketą „MS Word“ formatu; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo priedus; galiojantį anglų kalbos lygį patvirtinantį pažymėjimą ar pažymą, Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduotus Akredituotų asmenų, turinčių teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą; jei turi – vairuotojo pažymėjimą; jei atliko privalomąją karo tarnybą ar baigė karinius mokymus – tai patvirtinančius dokumentus.

Pretenduojantys į vidaus tarnybą asmenys turės pasitikrinti sveikatą ir psichologinį tinkamumą vidaus tarnybai Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje. Jis gali užtrukti mėnesį.

Kilus klausimams kreiptis tel. (8 5) 271 7346, mob. 8 609 52 261 bei el. p. stok@vsat.vrm.lt . Dėl kursų mokymo turinio organizavimo ir logistikos klausimų – tel. (8 5) 219 8235 arba el. p. anna.volcok@vsat.vrm.lt .