Kviečia norinčius įvaikinti ar globoti vaikus

 

Silutes socialiniu_paslaugu_centras_copyŽiemišką gruodžio 18-osios vakarą įvyko paskutinis būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymų pagal GIMK (Globėjų, įtėvių mokymas, konsultavimas) programą susitikimas. Mokymosi procesas visų susitikimų metu vyko diskutuojant grupėse, rodant vaizdo siužetus, filmus. Mokymų metu dalyviai turėjo galimybę sužinoti apie vaikų, likusių be tėvų globos poreikius, svajones, interesus. Susitikimų metu dalyviams buvo stengiamasi kuo daugiau papasakoti ką biologinių tėvų palikti vaikai jaučia, kaip mąsto, ko iš būsimųjų globėjų ir įtėvių tikisi.

Mes visi esame atsakingi už vaikus, kuriems norime padėti, todėl trokštame patikėti juos jau pažįstamų, atvirų, norinčių bendradarbiauti vaiko labui žmonių globai.

Šilutės socialinių paslaugų centras vykdo projektą „Vaikas šeimoje“. Labai džiaugiamės, kad net 32 Šilutės rajono esami ir būsimi globėjai (rūpintojai) ir įtėviai projekto dėka, 2018-12-14 turėjo galimybę dalyvauti psichologo Evaldo Karmazos paskaitoje. Buvo aptarta, su kokiais iššūkiais tenka globėjams susidurti pakvietus vaiką į savo šeimą, kaip šiuos iššūkius įveikti. O jų – ne vienas. Bet tai tokia patirtis, kuri verta tokio žingsnio.

Džiaugiamės, kad Šilutės rajono savivaldybėje yra nemažai globėjų, jau pasiryžusių dalintis savo namų šiluma. Tačiau dar yra vaikų, kurie yra likę be tėvų globos ir laukia Jūsų. Svarbu paminėti, kad vaikus, kurie yra netekę tėvų globos, galima pasiimti ir pasisvečiuoti. Tai nuolatiniai trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu. Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė labai svarbi, nes jam yra skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė, augdamas su biologiniais tėvais.

Visus susidomėjusius Šilutės rajono savivaldybės gyventojus globos, įvaikinimo ar svečiavimosi procesu, kviečiame kreiptis į Šilutės socialinių paslaugų centro atestuotas socialines darbuotojas, darbui su globėjais (rūpintojais) ir įtėviais, adresu Tilžės g. 32, Šilutė, tel. 8 441 53014.
Laukiame jūsų.