Kviečia rinkti „Metų mokytoją“

Rajono savivaldybė ir vėl kviečia rinkti rajono „Metų mokytoją“.

Neabejojame, kad Jūsų mokykloje yra tas išskirtinis – pilietiškas, inovatyvus, jaunąją kartą įkvėpti gebantis, kolegas motyvuojantis ir bendruomenę buriantis Mokytojas. Kviečiame jį nominuoti, užpildant rekomendaciją, pateikiant kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo iki š. m. rugsėjo 5 d. Dokumentai teikiami jūsų nominuojamo mokytojo mokyklos vadovui.

Rajono „Metų mokytojas“ gaus ne tik atminimo dovaną, bet ir 3 MMA dydžio premiją. Savivaldybė kviečia įvertinti ir pagerbti mokytoją už reikšmingus pastarųjų 3 metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Mokytojo veikla turi pasižymėti pilietiškumu, tautiniu sąmoningumu, bendražmogiškų vertybių diegimu, ugdomosios veiklos meistriškumu, inovatyviais darbais, aktyvia ir kūrybiška veikla mokyklos bendruomenėje, dalyvavimu profesinėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje.

Kandidatūras premijai gauti gali siūlyti mokyklų vadovai, savivaldybė, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, bendruomenės, socialiniai partneriai. Kandidatūras iki rugsėjo 15 d. svarstys komisija, kuri atrinks labiausiai kriterijus atitinkančią kandidatūrą ir teiks Savivaldybės merui.