Kviečia svarstyti gatvės pavadinimą

Kreipiamės į Šilutės miesto gyventojus prašydami išsakyti savo nuomonę šiais klausimais:

Kaip manote, ar Šilutės mieste esanti Komunarų gatvė atitinka Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymą?

Įstatymą skaitykite čia https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09a371f081df11ed8df094f359a60216

Ar pageidautumėte keisti Šilutės mieste esančios Komunarų gatvės pavadinimą?

Savo nuomonę galite išsakyti iki spalio 2 d. el. p. administracija@silute.lt

Savivaldybės inf.