Kviečia teikti paraiškas kaimo bendruomenių veiklai

Nuo sausio 16 d. iki vasario 17 d. priimamos paramos paraiškos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas LR žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d.

Papildomą informaciją teikia Nacionalinė mokėjimo agentūra telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt

Žemės ūkio ministerijos Europos sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento programos Leader ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Monika Barnackienė, tel. (8 5) 239 1128, el. p. monika.barnackiene@zum.lt