Kviečiame dalyvauti

Nuotrauka iš www.mediakatalogas.lt

Liepos 21 d., ketvirtadienį, 10 val. kviečiame dalyvauti Žemės
ūkio ministerijos organizuojamame Lietuvos žemės ūkio ir kaimo
plėtros 2023–2027 m. strateginio plano aktualijų pristatyme.
Pristatymas vyks nuotoliniu būdu.

Prisijungimo nuorodą galite rasti čia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRjNDRjZmUtMGZmZC00ZDM5LWJkNjQtZTg1NWU4ZDNiZTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224df8cb32-56d0-4122-962e-dccf7bcb0cfd%22%2c%22Oid%22%3a%22a69070c5-e1d0-46df-adea-e3d932f1c688%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Jus dominančius klausimus apie Strateginį planą prašome siųsti iš
anksto, taip pat ir pristatymo metu el. paštu
strateginis.planas@zum.lt.