Kyla mokestis už vaikus darželiuose, o vasarą – net dvigubės

Brangstantys maisto produktai, visos paslaugos ir kuras jaunoms šeimoms netrukus pateiks dar vieną didesnę sąskaitą: Šilutės rajono ikimokyklinėse įstaigose ruošiamasi pakelti mokestį už vaikų maitinimą. O dar labiau sąskaita padidės dirbantiems tėveliams vasarą, nes ketinama už vaiką, lankantį ikimokyklinę įstaigą liepos - rugpjūčio mėnesiais, papildomai už 1 dieną paprašyti net 2 Eur. Pernai toks mokestis buvo perpus mažesnis – 1 Eur.

Archyvo nuotrauka

Pabrango maisto produktai

Dėl to, kad reikia pabranginti mokestį už vaikų maitinimą ikimokyklinėse įstaigose, Ekonomikos ir finansų komiteto nariai daug diskusijų nekėlė. Anot jų, pabrangimas akivaizdus apsilankius ir prekybos centruose, tad, savaime suprantama, pabrango produktai ir vaikų darželiuose.

Anot sprendimo projektą dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo pristačiusios Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjos Dainoros Butvydienės, buvo gauti raštai iš Šilutės miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Juose teigiama, kad žymiai kyla maisto produktų kainos, augo ir elektros kaina, todėl išaugo kaštai ir maisto gamybai. Pasibaigus sutarties galiojimo laikui ir su tiekėjais sudarytose sutartyse nustatytas kainų pokytis. Kai kurios sutartys su maisto tiekėjais bus atnaujintos vasario – liepos mėnesiais, o kai kurių maisto prekių kainos dar kils. Dėl šių priežasčių ir siūloma mokestį už maitinimą didinti 30 proc.

Priėmus tokį sprendimą, mokestis vaikui už dieną būtų: lopšelio grupėse – 2,35 Eur, darželio grupėse – 2,56 Eur, priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,40 Eur. Ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 24 valandas – specialiojo ugdymo grupėse ikimokyklinio amžiaus vaikams už dieną 3,00 Eur, specialiojo ugdymo grupėse priešmokyklinio amžiaus vaikams – 1,90 Eur. Mokestis už vaiko maitinimą būtų skaičiuojamas tik už lankytas dienas ir įsigaliotų nuo 2022 m. kovo 1 d.

Taip pat siūloma, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigas (grupes) lankantiems ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams būtų taikomas didesnis Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio ugdymo aplinkos išlaikymo mokestis (ugdymo priemonėms, trumpalaikiam turtui bei kitoms su ugdymo proceso organizavimu susijusioms priemonėms ar paslaugoms įsigyti) – 0,50 Eur. Jis nepriklausytų nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus ir būtų vietoje dabar nustatyto mokesčio – 0,40 Eur. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą neskaičiuojamas, jeigu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas arba tėvai abu yra kurčnebyliai, o vaikas neturi šios negalios. Jei vaiko veiklos trukmė darželyje ne ilgesnė nei 4 valandos, taikomas 50 proc. nustatyto dydžio mokestis ugdymo aplinkai išlaikyti.

Dvigubai brangs lankymas vasarą

Siūloma padidinti mokestį vasaros laikotarpiu (ikimokyklinukams nuo liepos 1 d. iki  rugpjūčio 31 d., priešmokyklinukams nuo birželio 1 d. iki  rugpjūčio 31 d.). Pernai toks mokestis vaikui buvo 1 Eur už dieną, šiemet siūloma tėvams mokėti 2 Eur už dieną.

Anot D. Butvydienės, priešmokyklinio amžiaus vaikams ugdymo procesas baigiasi gegužės 31 d.,  tėvai dirba, neturi kur palikti vaikų, todėl reikalingas darželis. Praėjusią vasarą liepos mėnesį ikimokyklinio ugdymo įstaigas pageidavo lankyti 805 vaikai, iš jų miesto darželius – 652, rajono – 153 vaikai (lankymo vidurkis buvo 498 vaikai). Rugpjūčio mėnesį pageidavo lankyti 633 vaikai, iš jų miesto darželius – 564, rajono – 69 vaikai. Bendras lankymo vidurkis – 304 vaikai.

I. Butvydienė mano, kad galbūt priėmus sprendimą dėl didesnio mokesčio už vaiką vasaros laikotarpiu, tėvai atsakingiau priimtų sprendimus. Praktika rodo, kad dauguma tėvų užrašo vaikus lankyti vasarą darželį, bet jų neveda. Taip užkertami keliai kitiems vaikams, kurių tėvai tikrai dirba ir tikrai neturi, kam palikti savo atžalų. Anot sprendimo, tokiu būdu būtų sudarytos sąlygos visiems norintiems vasaros laikotarpiu lankyti darželį, pagerėtų vaikų lankomumas, pavyktų tenkinti tėvų poreikius, keistųsi šeimų požiūris dėl darželio reikalingumo vasaros laikotarpiu, didėtų tėvų atsakomybė. Surinktos lėšos būtų panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui iš dalies apmokėti ir/ar darbuotojams įdarbinti vasaros laiku.

Ekonomikos ir finansų komiteto nariams iškilo dvejonės, kodėl net dvigubai branginamas vasaros mėnesio dienos mokestis. Jie paprašė D. Butvydienės, kad ši pasidomėtų ir informuotų, koks mokestis už dieną vasaros metu yra taikomas kituose rajonuose. Galutinis šio siūlomo projekto sprendimas bus svarstomas Tarybos posėdyje jau šią savaitę.