L.Biesevičienei teks grąžinti sau pasiskirtą premiją – 1000 Eur

BiesevicienePraėjusią savaitę Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) Stebėtojų taryba gavo Savivaldybės Kontrolės tarnybos raštą, kuriame išdėstyta visa eilė buvusios PSPC laikinosios vadovės Loretos Biesevičienės pažeidimų.  

Šilutės PSPC vadovą Liutaurą Indriušką laikinai pavadavusi šeimos gydytoja L.Biesevičienė vadovo poste išsilaikė vos trejetą mėnesių. Bet per tą laiką ji spėjo apdovanoti sau palankius kolegas ir save pačią priedais prie atlyginimų – iš viso išdalijo per 21 tūkst. Eur.

Apie tai „Šilutės naujienos“ rašė rugsėjo 28 d. straipsnyje „Šilutės PSPC pelno kliuvo laikinai vadovei ir išrinktiesiems“ ir spalio 4 d. – „Šilutės PSPC vadovei L.Biesevičienei – nepalankus Stebėtojų tarybos verdiktas“.

Premijų dalybos su Šilutės PSPC stebėtojų taryba nebuvo derintos, todėl minėtos tarybos pirmininkė, savivaldybės politikė Daiva Žebelienė paprašė Savivaldybės Personalo ir teisės skyriaus vedėjo Arvydo Bielskio bei Kontrolės ir audito tarnybos išsiaiškinti tokių priedų skyrimo teisėtumą.Savivaldybės meras V.Laurinaitis tuomet buvo paprašytas apsispręsti, ar L.Biesevičienė tinka eiti Šilutės PSPC vadovės pareigas.

Šilutės PSPC stebėtojų tarybai L.Biesevičienės atstatydinimo ilgai laukti nereikėjo. Meras V.Laurinaitis jau spalio 3 dieną savo potvarkiu atstatydino iš pareigų jo paties paskirtą PSPC laikinąją vadovę ir į jos vietą paskyrė Almą Vendzelienę, kuri dabar lygiagrečiai eina ir Greitosios medicinos pagalbos padalinio vyresniosios slaugytojos pareigas.

Tačiau Savivaldybės Kontrolės  ir audito tarnybos patikrinimo medžiagą, išvadas ir rekomendacijas apie L.Biesevičienės vadovavimo laikotarpį Šilutės PSPC Stebėtojų Taryba gavo tik praėjusią savaitę. Kontrolierė Jolita Stonkuvienė bei jos padėjėja Judita Subačienė tikrinimo išvadose be kita ko teigia, kad L.Biesevičienė, savo įsakymu paskirdama darbuotojams priedus prie atlyginimų, pažeidė Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo bei VšĮ Šilutės PSPC darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nuostatus. Pagal minėtus nuostatus, vienkartiniai priedai prie atlyginimų gali būti mokami tik vieną kartą per metus – finansinių metų pabaigoje.

Kontrolierės teigia, kad L.Biesevičienė, nenusišalinusi nuo svarstymo apie vienkartinio priedo paskyrimą jai pačiai, sukėlė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo konfliktą. Galiausiai L.Biesevičienė, pati savo įsakymu pasiskirdama sau vienkartinį priedą prie atlyginimo – 1000 Eur, viršijo savo kompetenciją, pažeisdama Vietos savivaldos įstatymą.

Kontrolierių pateiktoje rekomendacijoje yra ir atskiras punktas, kuriame Šilutės PSPC vadovas įpareigojamas grąžinti į įstaigos kasą L.Biesevičienei neteisėtai paskirtą ir išmokėtą vienkartinį priedą prie atlyginimo – 1000 Eur.

D.Žebelienė „Šilutės naujienoms“ sakė, kad Šilutės PSPC Stebėtojų tarybos posėdyje buvo nuosekliai išstudijuotas Savivaldybės kontrolierių raštas, o dabartinė įstaigos laikinoji vadovė A.Vendzelienė įpareigota iki gruodžio 15 dienos ištaisyti nustatytus trūkumus.