Labdarai skirtus daiktus neškite nustatytu laiku tiesiai į krautuvę

colored-t-shirts-3-1426848Šilutės katalikių moterų draugija dėkinga šilutiškiams už tvarkingus ir švarius rūbus bei kitus buities reikmenis, atneštus į labdaros krautuvę, esančią prie Šilutės laidojimo namų (Tilžės g. 43). Jūsų daiktais, drabužiais pasinaudoja vargingiau gyvenantys bendruomenės nariai.

Draugijos narės geru ir pagarbiu žodžiu mini UAB „Šilutės modemas“ vadovą Juozą Treigį ir visus darbuotojus, kurie sudarė sąlygas įmonės patalpose teikti žmonėms taip reikalingas bendrąsias socialines paslaugas.

Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad šios įmonės darbuotojams tenka priimti atneštus rūbus ir laikinai saugoti, kai šilutiškiai juos atneša nenustatytomis dienomis ir palieka ne labdaros krautuvėje.

Tai neatitinka mūsų nustatytos tvarkos ir suteikia geradariams papildomų rūpesčių.

Maloniai prašome savo aukojamus daiktus nešti nustatytomis dienomis ir nustatytu laiku į tam skirtas patalpas – į labdaros krautuvę (Tilžės g. 43) kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 10 val. iki 13 val.