Labdaros krautuvė aukotojų ir varguolių jau laukia naujoje vietoje

Labdaros krautuveYpatingą darbą dirbančios – visų geradarių aukojamus daiktus dalijančios Šilutės katalikių moterų draugijos narės savo globotinių jau laukia naujoje vietoje.

Trečiadienį, liepos 25-ąją katalikių moterų kuruojama labdaros krautuvė „Parama“ oficialiai atvėrė duris Liepų gatvės 16 name. Tad nuo šiol čia turės sukti visi, kieno namuose susikaupė dar gerų, bet nelabai reikalingų daiktų, ir kurie norėtų tuos daiktus dovanoti mažiau pasiturintiems kraštiečiams. Čia laukiami ir tie, ką šiandien spaudžia nepriteklius, ką ištiko skaudi nelaimė, kam pritrūksta net būtiniausių drabužių ar apavo, ir kam sunku suruošti atžalas mokyklon.

Visuomeniniais pagrindais jau trečią dešimtmetį šį darbą dirbančios moterys katalikės jau buvo sutarusios baigti šią savo veiklą. Tačiau kai apie tai pranešė rajono savivaldybės vadovams, sulaukė netikėto efekto – prašymų ir įkalbinėjimų dirbti toliau, nes jų darbas akivaizdžiai yra be galo reikalingas šiandienos visuomenei.

O kad tik jos sutiktų, Savivaldybės vadovai nedelsdami pažadėjo ir geresnes sąlygas – erdvesnes ir šviesesnes patalpas labdaros krautuvei.

Priima ir tvarko daugybę suneštų daiktų

Iki šiol 3 metus labdaros krautuvė veikė Šilutės Tilžės gatvėje, UAB „Šilutės modemas“ patalpose. Tie šilutiškiai, kurie nuolat nešė daiktus į labdaros krautuvę arba ateidavo jų pasirinkti, gerai žino, jog moterys katalikės dėl darbo sąlygų pernelyg nesiguodė. Jos džiaugėsi dėl to, kad bent jau turėjo galimybę išsikelti iš visai ankštų ankstesnių patalpų Tulpių gatvėje, ir nuolat dėkojo joms talkinantiems „Šilutės modemo“ darbuotojams.

„Tačiau visos esame vyresnio amžiaus, ir jau tiesiog pavargome“, – sakė ilgametė Katalikių moterų draugijos pirmininkė Albina Gečienė.
Kiekvienas, kam  teko lankytis labdaros krautuvėje, žino, jog šis darbas išties yra nelengvas. Moterims tenka priimti, tvarkyti, sudėlioti  ir sukabinti šimtus įvairių drabužių, avalynės, rankinių, patalynės komplektų ir kitokių daiktų. Būna, kad šilutiškiai nori pasidalinti ir baldais ar buities technika.     Labdaros krautuve_1

Galiausiai katalikės sutarė, jog baigs savo veiklą, ir pranešė apie tai Savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėjui Alvidui Šimelioniui.

„Suskubau įkalbinėti, kad tik jos persigalvotų, nes kiekvienam aišku, kad jų darbas be galo svarbus visai bendruomenei“, – neslėpė A.Šimelionis.

Penktosios patalpos – geriausios

Prie įkalbinėjimų nenutraukti veiklos prisidėjo ir pats Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, taip pat atvykęs į oficialų krautuvės atidarymą.

Pasak mero, jis irgi gerai supranta kokia svarbi kraštui yra šių moterų veikla, todėl pats asmeniškai prašė jų dirbti toliau. O sužinojęs, kad 22 metus veikiančios draugijos moterys dirba jau ketvirtoje vietoje, pasižadėjo parūpinti joms dar geresnes – jau penktąsias patalpas.

Moterys neslėpė, kad pamačiusios joms skiriamą salę ir dar du kambarius Liepų gatvėje esančiame buvusio vaikų darželio „Saulutė“ pastate, netruko persigalvoti. Kaip kitaip, kai vietos šiame Savivaldybei priklausančiame pastate joms skirta dvigubai daugiau, nei turėjo iki šiol – apie 100 kvadratinių metrų.

„Šiandien esu labai laiminga. Dar niekada per tuos du dešimtmečius neturėjome tokių gražių patalpų ir tokių patogumų, kaip turime čia. Kitur tai remonto, tai saulės trūko, o čia visko yra“, – džiaugėsi svečius priiminėjanti A.Gečienė. Ir savo bičiulių vardu davė pažadą: „Dabar kiek jėgos leis, tiek dirbsim“.

Ir išties naujoji labdaros krautuvė ne tik labai erdvi, todėl buvusio vaikų darželio salėje išdėlioti suaukoti daiktai yra gerai matomi. Čia esančios patalpos dar ir labai šviesios, o dirbančios moterys turi ir visus komunalinius patogumus.

Daro tai, kam mes visi siųsti

„Gražiai įsikūrėte“, – gyrė po krautuvę apsižvalgęs garbus svečias – Šilutės katalikų šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas ir dekanato dekanas Remigijus Saunorius. 

Savo garbiu amžiumi pabandžiusioms skųstis katalikėms jis nieko nelaukdamas nurodė „negalvoti apie mirtį“. O šventindamas patalpas Dievo palaimos dvasiškis linkėjo ir čia dirbančioms moterims, ir ateinantiems varguoliams, kuriems labai reikia jų pagalbos.

„Jūs darote tuos gerus darbus, kuriems mes visi esame siųsti į žemę, tačiau kartais apie tai pamirštame. Labai ačiū jums už tai“, – kalbėjo dekanas R.Saunorius.

Be kita ko, jis palinkėjo, kad labdaros krautuvės patalpose netrūktų ir padėkos geradariams žodžių.

Socialinės paramos skyriaus vedėjas A.Šimelionis taip pat sakė, jog šių moterų veikla yra labai reikalinga, nes labai padeda spręsti rajone socialines problemas, todėl – gerbiama ir vertinama.

Bene labiausiai netikėtą dovaną katalikėms įteikė meras V.Laurinaitis – tai buvo persirengimo kabina. Išgirdus kas slepiasi po dailiu įpakavimu per salę nuaidėjo šurmulys, nes krautuvėje, kad ir labdaros, tai yra išties būtinas daiktas. Tad nuo šiol daiktų pasirinkti ateinantys žmonės „nebepirks katės maiše“, o viską galės kultūringai pasimatuoti.

„Jei reikės pagalbos – tik pasakykite, atsiųsime ir vyrų į talką“, – pažadus dalijo meras. O A.Gečienė čia pat priminė, jog draugijos veiklai moterims būtų gerai ir bent pusę apmokamo etato gauti.

Savo globotinių neužmiršo ir nuolat jas savo keptais šakočiais vaišinanti verslininkė Daiva Žebelienė, naujomis kaimynėmis pasidžiaugė tame pačiame pastate įsikūrusios „Moterų seklyčios“ narės.   

Dėkoja aukojantiems

Labdaros krautuve_2Krautuvės „Parama“ šeimininkės pasakojo, jog per tą mėnesį, kai krautuvė jau dirbo, čia apsilankė apie pusantro šimto varguolių, ieškančių sau ar savo vaikams geresnio drabužio ar avalynės. Tų, kurie tuos daiktus čia vežė ir nešė, irgi buvo gana daug – apie 70.

„Mes atvežėm vaikiškų žaislų ir batelių“, – tarė tuo pat metu per duris įžengusi pusamžė moteris. Ir čia pat pasiuntė jaunesnį ją atlydėjusį vyrą atnešti tų daiktų.

„Kodėl tai darote? Kodėl jums tai rūpi?“ – klausiame kitos su labdara atvykusios poros. „Nes žinome, kad yra daug žmonių, neišgalinčių nusipirkti būtiniausių daiktų, kurie šiandien kainuoja labai nepigiai. O jei pas mus liko dar naudoti tinkamų drabužių ir avalynės, kodėl nepasidalijus su tais, kam sunkiau?“ – klausimu į klausimą atsakė šilutiškiai.    

„Išties tai ne mes čia labiausiai svarbios, ir ne mums reikėtų dėkoti. Dėkoti reikia tiems žmonėms, kurie negailėdami savo laiko, darbo, o neretai ir išlaidų degalams tvarko, neša ir veža čia tuos daiktus. Nes dalinti gali tik tas, kas turi ką dalinti. Jei mums niekas neatneštų, mes neturėtume ką dalinti“, – tiksliausiai situaciją įvardijo viena iš katalikių moterų narių Kristina Šveikauskienė.

Labdaros krautuvė „Parama“ dirba pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 10 iki 13 valandos.