Laikinoji PSPC vadovė spartina jungtuves: atsiėmė iš teismo prašymą sustabdyti PSPC prijungimą prie ligoninės

 pspc ligonine susirinkimas darbuotojaiAplink dvi Šilutės miesto medicinos įstaigas – ligoninę ir Pirminės sveikatos priežiūros centrą (PSPC), kurias ketinama sujungti, tvyranti įtampa neslūgsta: antradienį vakare rajono meras Vytautas Laurinaitis susitikime su minėtų įstaigų atstovais pakartojo, kad sujungimo proceso neketina stabdyti.

Tiesa, to susitikimo dalyvių „gausa“ sumušė visus rekordus: dalyvavo 3 PSPC medikės, tiek pat žiniasklaidininkų, meras ir ligoninės vadovas.

O trečiadienį pranešta, kad Savivaldybės paskirta PSPC laikinoji vadovė, gydytoja Loreta Biesevičienė kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą prašydama nebenagrinėti buvusio PSPC vadovo Liutauto Indriuškos ir Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijos prašymo sustabdyti Šilutės PSPC prijungimą prie Šilutės ligoninės.

Savivaldybės pozicija nesikeičia

V.Laurinaitis antradienio susitikimą inicijavo tik tos pačios dienos rytą, nes, anot jo, to reikėjo imtis, kadangi „į šį procesą vis įnešama destrukcijos, kelių darbuotojų iniciatyva toliau rašinėjami skundai“.

Trims medikėms ir žurnalistams meras V.Laurinaitis dar kartą pakartojo Savivaldybės poziciją. Anot jo, nėra teisingos kalbos, jog prijungus PSPC prie Šilutės ligoninės bus atimamos centro lėšos, o keli darbuotojai, ginantys savo kėdes ir siaurus savo interesus, rašinėja skundus.

Tie, anot mero, vandens drumstėjai, supranta, kad sujungus dvi įstaigas nebereikės nei dviejų vadovų, nei dviejų administratorių, nei dviejų buhalterijų, todėl skundais tempia įstaigų sujungimo „gumą“. Tas tempimas daro žalą pačiam PSPC.

„Mūsų pozicija nesikeičia: sujungimas būtų ekonomiškai naudingas, ir tai pripažino net ir teismas“, – reziumavo V.Laurinaitis, kažkodėl neužsiminęs apie laikinąsias apsaugos priemones, kurias įstaigų jungimo procesui pritaikė prieš savaitę vykęs Klaipėdos apygardos administracinis teismas.

Spaudos atstovų klausiamas, kodėl neužsimena apie pastarąjį teismą, V.Laurinaitis sakė esąs 95 procentais tikras, kad Savivaldybė laimės teismo procesą, kurį inicijavo ligšiolinis PSPC vadovas L.Indriuška. Geriausias variantas būtų kuo greičiau užbaigti tą procedūrą, „kad įstaiga galėtų pradėti normaliai dirbti“.pspc ligonine meras

Todėl, pasak mero, ir antradieninis susitikimas skubomis organizuotas, nes norėta dar kartą paaiškinti situaciją tiems, „kam vis dar kažkas neaišku“.

Tačiau susirinkimo dalyviams tik spėlioti beliko, kodėl išsakyti savo nuomonės nepanoro nė vienas iš tų PSPC darbuotojų, kurie iš anksto skelbė jau surinkę pusės centro darbuotojų, prieštaraujančių įstaigų sujungimui, parašus…

Meras neneigė girdėjęs apie vėl įstaigoje renkamus parašus, bet retoriškai paklausė, ką iš viso reiškia tie surinkti parašai? Anot jo, jis žino, kad už savarankiško Šilutės PSP centro išlikimą pasirašo ir techniniai darbuotojai, ir kaimų medicinos punktų personalas, nors pinigus centrui uždirba daugiausia tik jame dirbantys gydytojai.

Šilutiškiai nebūtų naujokai

Šilutės ligoninės vadovas Darius Steponkus priminė, kad Lietuvoje jau yra 21 tokia įstaiga, kur po vienu stogu teikiama ir pirminė, ir antrinė medicinos pagalba. Taip dirba net Kauno klinikos, teikiančios ir tretinio lygio medicinos paslaugas.

Pasak D.Steponkaus, įstatymai steigėjams leidžia jungti savo pavaldžias įstaigas, taigi, šilutiškiai nebūtų naujokai.

D.Steponkus paneigė kalbas apie tai, kad tokia „injekcija“ – kitos medicinos įstaigos prijungimas – ligoninei reikalingas tam, kad išgelbėtų ją pačią. Anot jo, PSP centras yra maža įstaiga, ir nieko ji neišgelbėtų. O sujungus abi grandis jos tik sustiprėtų, ir dėl to pirmiausia išloštų pacientai, nes medikai suvienytų savo jėgas, daugiau lėšų ir laiko galėtų skirti medicinai, o ne administravimui.

L.Biesevičienė – už sujungimą

Jau mėnuo Šilutės PSPC turi laikiną vadovę, Savivaldybės vadovų nurodymu, šias pareigas eina šeimos gydytoja Loreta Biesevičienė.

Spaudos atstovai domėjosi, kaip ji vertina tą jau daug metų centre verdančią košę. Mat Šilutės PSPC per pastaruosius porą dešimtmečių neturėjo vadovo, kurio darbu nebūtų piktinamasi, prieš kurį kažkokia dingstimi nebūtų renkami parašai, kuris nebūtų skundžiamas. Tad šiemetinės situacijos nauja tikrai nepavadinsi.

L.Biesevičienė pirmiausia pabrėžė esanti už įstaigų sujungimą ir išvardijo nemažai savo nuomonės argumentų: dabartiniai įstaigos vadovai, pasak jos, labai neracionaliai naudoja lėšas, netinkamai ir nepakankamai bendrauja su darbuotojais, o „košę verda“ tie, kas bijo dėl savo darbo vietos.

Anot jos, skaudžiausia šioje situacijoje yra tik tai, kad darbo neteks 22 žmonės.

Gydytoja sakė tik girdėjusi apie renkamus parašus, bet jų nemačiusi.

Redakcijos šaltiniai teigė, kad tekste, po kuriuo renkami parašai, centro darbuotojai protestuoja prieš L.Biesevičienės paskyrimą vadovauti. Anot pašnekovų, „tai yra žmogus, norintis išardyti įstaigą ir nesivadovaujantis įstatymais“.

Paklausta, kodėl į susitikimą su meru neatėjo centro darbuotojai, kurių iš viso yra apie 110, l.e.p. jo vadovė sakė, kad gali būti kelios priežastys: nepatogus laikas, daugeliui – atostogų metas, apie mero norą susitikti pranešta tik antradienio rytą, be to, gal žmonės jau ir pavargo nuo besitęsiančių intrigų ir ilgo neaiškumo.

„Bet jei žmonėms tai būtų svarbu, jei būtų norėję kažką išsiaiškinti, jie būtų atėję“, – mano L.Biesevičienė.

Tuo tapu keli neatvykę darbuotojai „Šilutės naujienoms“ sakė, jog tai buvo visų darbuotojų protestas prieš merą ir Savivaldybės statytą vadovę L.Biesevičienę.

Gydytojų lyderis įžvelgia vien pažeidimus

„Šilutės naujienos“ išklausė ir Lietuvos gydytojų sąjungos prezidento Liutauro Labanausko bei vilniečio teisininko Algirdo Misevičiaus nuomones šiuo klausimu.

L.Labanauskas:
„Šioje situacijoje – vieni pažeidimai. Jūsų meras turėtų susipažinti su Darbo kodeksu, taip pat ir naujoji PSPC vadovė, ji irgi nekompetetinga šioje srityje. Klaipėdos apygardos teismo sprendimas manęs nenustebino – kitaip ir būti negalėjo. Rengiamas sujungimas – priešįstatymiškas, apie tai Šilutės savivaldybei pranešimą atsiuntė ir Sveikatos apsaugos ministerija.

Galbūt toks sujungimas ir būtų racionalus kur nors kaimo vietovėse, kur mažos ambulatorijos ir mažai pacientų, bet ne miestuose.
Net toks susirinkimo organizavimas, likus kelioms valandoms iki jo pradžios, yra Darbo kodekso pažeidimas, – pasibaigus darbo valandoms gamybinių susirinkimų organizuoti negalima. Kolektyvo vadovė turi iš anksto žmonėms apie susirinkimą pranešti, ne prieš kelias valandas ir ne žodžiu“.

A.Misevičius:
„Teismas pritaikė priemones – sustabdė reorganizaciją, ir kol vyksta ginčas teisme, jokie tolesni veiksmai negalimi. Analogiškų veiksmų buvo ėmusis ir Zarasų r. savivaldybė, ir buvo priversta juos sustabdyti. Vėliau pati pripažino, kad tie žingsniai buvo neteisėti.
Toks dviejų įstaigų sujungimas yra vietinių politikų sumanymas, kuris prieštarauja šiandieninei sveikatos priežiūros sistemai ir nėra teisiškai pagrįstas“.

Užvakar vykusioje spaudos konferencijoje V.Laurinaitis pranešė, jog laikinoji PSPC vadovė L.Biesevičienė Klaipėdos apygardos teismui pateikė prašymą nutraukti teisminį procesą. Pasak V.Laurinaičio, jei taip ir įvyks, reorganizacija toliau galės vykti netrukdomai.