Laisvės gynėjų auka šiemet prisiminta bažnyčioje

sausio 13_giedaSausio 13-osios vakare į Šilutės šv. Kryžiaus katalikų bažnyčią sugužėjo minia žmonių. Parapijos klebonas, kanauninkas Remigijus Saunorius aukojo šv. mišias Laisvės gynėjų aukoms pagerbti. Po mišių, po bažnyčios skliautais, skambėjo tų dienų dalyvių prisiminimai, pasirodė dainininkų kolektyvai.

Koncertą organizavo Šilutės kultūros ir pramogų centras bei direktorė Jūratė Pancerova.

Po mišių klebonas R. Saunorius į susirinkusiuosius kreipėsi savais žodžiais. Pasak jo, yra dvi laisvės: vieni jaučiasi laisvi be jokio suvaržymo, be jokio vadovo, be jokių įsipareigojimų ir autoritetų. Tokia laisvė būdinga tiems, kurie siekia tik materialaus savo gerbūvio. Taip gimsta pavydas, kerštas ir kitokios blogybės.
Kita laisvė yra vidinė žmogaus laisvė, kuri sugeba nusileisti arba net pasiaukoti. Šv. Paulius yra pasakęs: „Broliai, jūs esate verti laisvės, tik dėl tos laisvės nepataikaukite kūnui“. sausio 13

R. Saunorius dėkojo visiems, kurie atėjo pagerbti Laisvės gynėjus, ir ragino niekad nepamiršti tų, kurie dėl mūsų laisvės paaukojo savo gyvybes.

Minėjime dalyvavęs Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis priminė, kad šiemet sausio 13-ąją jau 29 kartą minime Laisvės gynėjų dieną. Jo nuomone, ši diena gretinasi su Vasario 16-ąja, Kovo 11-ąja. Valstybei tai ypač reikšmingos datos, nes tomis dienomis buvo atkurta, atstatyta ir apginta mūsų nepriklausoma Lietuva.
Sausio 13-oji – tai 14 mūsų tautiečių žūtis už laisvę, už mūsų ateitį ir už mūsų ateities kartas. Mums lieka tik įsipareigoti priminti ateinančioms kartoms apie tuos, kurie dėl mūsų laisvės paaukojo savo gyvybę. V. Laurinaitis paprašė žuvusiuosius pagerbti tylos minute.

Vėliau Laisvės gynėjų dienos renginį vedė moksleiviai Greta ir Vilius. Jie paeiliui kvietė Šilutės krašte žinomus chorus ir ansamblius: „Heidė“, „Pamario aidas”, „Mingė”, „Vaivora” ir „Laudamus”. Kolektyvai sudainavo po vieną savo repertuaro kūrinį ir vieną Laisvės gynėjų dienomis skambėjusią populiarią dainą. Visiems koncerto dalyviams netrūko žiūrovų aplodismentų.