Laisvės gynėjų diena – Šilutėje sutikta negausiai ir ramiai

Šiemet sukako 31-eri metai nuo 1991-ųjų sausio 13 d. įvykių, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę.

Šilutėje minėjimo dalyviai iš žvakučių sudėliojo žodį „Laisvė“.

Nors šiemet ši pergalė Lietuvoje daug kur paminėta su protestais ir nepatenkintų piliečių keiksmais dėl nepasitenkinimo valdžia ir jos sprendimais bei sulaukė dalies visuomenės kritiško vertinimo ir pasipiktinimo, Šilutėje minėjimai praėjo ramiai. Tiesa, nors ir negausiai, tačiau šilutiškiai, tarp kurių dauguma buvo vyresnio amžiaus atstovų, rinkosi į renginius.

Priminsime, kad mūsų tauta, prieš 31 metus gindama savo nepriklausomybę, atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.

Kvietė pilietinė iniciatyva

Rajono švietimo įstaigos, įmonės, institucijos, organizacijos ar pavieniai žmonės jau 15-tą kartą šiemet, sausio 13 dieną, 8 val., dešimčiai minučių languose uždegė vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes. Taip visi prisidėjo prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, kuria prisimenamas 1991-ųjų sausis.

Kasmet ši iniciatyva ir jos minėjimas įgauna naują, ypatingą prasmę, nes, pasak, žiniasklaidoje skambėjusios frazės, „laisvėje gimusios kartos Sausio įvykius pažįsta tik iš istorijos vadovėlių ir negausių dokumentinių kadrų“. Todėl labai svarbu perduoti žinią jaunajai kartai apie 1991 metų sausio įvykių prasmę mūsų valstybei.

Prieš 31 metus Lietuva nebuvo NATO ir ES nare, Lietuvos teritorijoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui.

Sausio 13-oji – laisvės kovų kulminacija

Prisiminti Sausio 13-osios įvykius ir juos paminėti kvietė Šilutės H. Šojaus dvaro muziejininkai. Nuo pusiaudienio prie muziejaus, lauko erdvėje, buvo eksponuojama fotografijų paroda „1991 m. sausio 13-oji mūsų atmintyje“.

Pasimelsti už žuvusiuosius Laisvės gynėjus bei padėkoti visiems istorinių įvykių liudytojams šilutiškiai buvo kviečiami ir į šv. mišias Šilutės katalikų parapijos šv. Kryžiaus bažnyčią.

Pavakarę į tradicinį minėjimą gyventojai buvo pakviesti prie Sausio 13-osios proga trispalvės spalvomis nušvitusio Šilutės kultūros ir pramogų centro fasado. Iškilmingas renginys prasidėjo visiems kartu sugiedant „Tautišką giesmę“.

Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių rinktinės Šilutės 305-osios kuopos pėstininkų kuopai uždegus simbolinį Laisvės laužą, susirinkusiuosius pasveikino ir Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis.

„Žvakučių liepsnomis šiemet pradėjome dieną kaip liudijimą visam pasauliui, kad prisimename Sausio 13-ąją. Tačiau mūsų atmintis gyva ne tik prisimenant tos nakties įvykius, bet ir visus 50 metų, nugyventų priespaudoje, kovų eigą ir žmones, kurie buvo išvežti į Sibirą, ištremti iš tėvynės ar turėjo išeiti į miškus partizanauti. Visa tai buvo vardan laisvos valstybės ir laisvės idėjos“, – sakė meras V. Laurinaitis.

Anot mero, Sausio 13-oji – tai visų minėtų įvykių kulminacija, 20 a. laisvės kovų pasiekimas, didžiulis laimėjimas mūsų lietuvių tautai. Pasak V. Laurinaičio, sunku būtų šiandien pasakyti, kaip būtų, jei tų kovų nebūtų įvykę ir ką mes dabar turėtume. Kalbėdamas apie šiandienos Sausio 13-osios vertę, meras sakė, jog ji tik didėja. Visa tai gali paliudyti mūsų šalies rytų kaimynai, kurie gyvena didelėje įtampoje, siekia laisvės, žmogaus orumo, pagarbos, demokratijos.

„Aš džiaugiuosi, kad mes šiandien galime sueiti ir pasidžiaugti Laisvės švente bei šiuo pasiekimu, nepaisant to, jog prieš 31-erius metus dėl laisvės netekome ir keleto žmonių. Puoselėkime, džiaukimės Lietuvos valstybe bei pamario kraštu“, – atsisveikindamas sakė meras.

Laisvės minėjimo renginys prie Šilutės kultūros ir pramogų centro pastato buvo tęsiamas ŠKPC vokalinių ansamblių bendra muzikine programa. Giesmes ir dainas apie laisvę atliko vokaliniai ansambliai „Mingė“ (vadovė R. Jokubaitytė), „Vaivora“ (vadovė G. Liaudanskienė) ir „Vox Libri“ Vadovė R. Golubovskienė).

Sausio 13-ąją minėjo ir seniūnijos

Sausio 13-osios įvykių datai neliko abejingi ir rajono seniūnijų gyventojai. Išties žvarboką vakarą vienose seniūnijose šildė laužai, kitose – dalyvių atsinešta arbata, vietos jaunimo ir vyresniųjų, pedagogų ir kultūros darbuotojų skaitomos eilės.