Laisvės gynėjus pamariškiai pagerbė atminimo liepsnelėmis, laužais, trispalviu kryžiumi

 

Sausio 13_TraksedziaiMokyklų ir įstaigų languose sužibusios atminimo žvakelės; Sausio 13-osios atminimo laužai ir trispalvis kryžius Traksėdžiuose; šv. mišios ir koncertas Šilutėje; automobilių slalomo varžybos Sausio 13-osios taurei laimėti Armalėnų aerodrome, jaunimo dalinamos neužmirštuolės, kad prisimintume, kodėl esame laisvi…

Visais šiais simboliais, renginiais šilutiškiai prisiminė 1991-ųjų sausio 13-osios nakties įvykius, kada beginkliai, tačiau savo dvasia stiprūs žmonės gynė Parlamentą ir Televizijos bokštą, krūtinėmis atrėmė sovietų armijos tankų ir desantininkų puolimą.

 

Praėjus 28 metams Sausio 13-oji ir vėl suvienijo Lietuvą, Šilutės kraštą.

Ginti Tėvynės važiavo ir šimtai šilutiškių

Prieš 28-erius metus, naktį iš sausio 12-osios į 13-ąją sovietų desantininkai užėmė Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Daugelis tų įvykių dalyvių lyg šiandien atsimena žvarbios žiemos išgyvenimus ir visas baisybes, kurios Lietuvos istorijoje įsirėžė kruvinu faktu – gindami šalį ir tautos laisvę žuvo 14 žmonių, o sužeista daugiau nei 1000.

Mūsų žiniomis, tuomet į Vilnių ginti vos prieš 10 mėnesių nepriklausomybę paskelbusios Tėvynės važiavo šimtai šilutiškių.

Ryžtas ginti Tėvynę buvo didžiulis, į Vilnių vedė meilė Lietuvai, geresnio gyvenimo viltis. „Nebuvo taip blogai, tačiau tikėjome, kad bus geriau gyventi“, – prieš porą metų istorinių įvykių atsiminimais dalinosi šilutiškė Antanina.

Moteris saugo ir brangina 1991 metų Šilutės Tarybos išleistą leidinį „Santara“. Jame įrašytos jos vyro Jono ir sūnaus Egidijaus pavardės – pirmųjų šilutiškių, išvažiavusiųjų ginti Tėvynės.

„Tiems, kurie buvo tų įvykių sukūryje atsiminimai išliks visam gyvenimui. Tokie dalykai neužmirštami“, – sako Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis, kuris taipogi, kartu su kitais švėkšniškiais, buvo išvažiavęs į Vilnių ginti Tėvynės.Sausio 13_baznycioje

Šilutėje – šv. mišios ir atminimo koncertas

Minint Laisvės gynėjų dieną, Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčioje įvyko šv. mišios ir atminimo koncertas, kuriame savo kūrinius atliko moterų vokalinis ansamblis „Vaivora“, mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“ ir politinių kalinių ir tremtinių choras „Pamario aidas“.

Šventinėse pamaldose dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, Administracijos direktorius Sigitas Šeputis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis, taip pat Savivaldybės tarybos nariai.

Sakydamas pamokslą šv. mišių metu, klebonas Remigijus Saunorius priminė, kad Sausio 13-ąją visuotinė bažnyčia švenčia Kristaus krikšto šventę.

„Simboliška, kada bažnyčia švenčia Kristaus krikšto šventę, o visoje Lietuvoje minima Laisvės gynėjų diena. 1991-ųjų metų sausio 13-ąją mūsų broliai ir seserys buvo pakrikštyti kraujo krikštu, kada apsisprendė nusimesti nelaisvės grandines ir prie televizijos bokšto gynė Lietuvos laisvę. Tą sausio 13-ąją žmonės ryžosi sudėti pačias didžiausias aukas ir maldavo Dievo, kad blogio jėgos nesustabdytų mūsų laisvės žingsnių“, – pamokslo metu sakė R. Saunorius.

Prisimenant Sausio 13-osios įvykius, kiekvieną iš mūsų klebonas paragino eiti laisvės keliu ir savo gyvenimuose neapkęsti melo. Taip pat jis kvietė susirinkusiuosius pasimelsti, padėkoti Dievui už laisvą Tėvynę.

„Prieš 28-erius metus beginkliai lietuviai, stoję už Lietuvos laisvę, paskelbė žinią visam pasauliui, kad nori būti laisvi. Sausio 13-osios įvykiai, keturiolikos mūsų tautiečių žūtys pasauliui parodė, kad esame tvirtai apsisprendę būti laisvi, to siekiame visais būdais, o pasiekę labai branginsime“, – minėjimo metu kalbėjo Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis.

Vėliau minėjimo dalyviai Sausio 13-osios aukų atminimą pagerbė tylos minute.

Lietuvos moksleivių sąjungos Šilutės skyriaus pirmininkė Rimantė Macijauskaitė, jau po Sausio 13-osios užaugusios kartos atstovė, dalinosi mintimis, kaip laisvės sąvoką supranta, ją vertina, už ką Lietuvą myli šiandieninis jaunimas.

Traksėdiškiai pastatė kryžių

Aktyvus traksėdiškis, gyvenvietės švenčių organizatorius Mantas Laužikas pasakojo, kad traksėdiškiai visada mini valstybines šventes – Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją. „Sausio 13-oji simbolizuoja kovotojų už mūsų laisvę pagerbimą. Galvojau, kaip būtų galima pagerbti jų atminimą“, – apie prieš mėnesį gimusią idėją Traksėdžių parke pastatyti kryžių, pasakojo vyras.

Kryžiaus gamybai reikalingą metalą jis susirinko metalo laužynose, o jį pagaminti padėjo suvirintojas Remigijus Auškalnis. Mantas pasakojo, kad prireikė savaitės darbo vakarais ir kryžius buvo pastatytas Traksėdžių skverelyje. Vyras žada, kad 

Sausio 13_slalomas_2

skulptūrų šiame parkelyje ateityje bus ir daugiau.

Sausio 13-osios vakarą traksėdiškiai uždegė atminimo laužą, giedojo tautinę giesmę, vaišinosi šiupiniu, savo atsineštomis vaišėmis, arbata, kava. Vėliau prie kryžiaus dar uždegė žvakeles. Nors buvo šaltoka, susirinko nemažai žmonių.

„Mes vyresnieji, puikiai prisimename šios nakties košmarą, kaip Lietuvos gynėjai žuvo dėl laisvės. Istoriją privalome perduoti vaikams, kad jie skleistų žinią ateities kartoms, kad augti Valstybei turime padėti ir mes. Privalome ne tik imti, bet ir duoti, kad mūsų šalis būtų stipri. Vienybė težydi. Tradicija jau tapo, kad mūsų renginius pagyvina „Vėtrungės peugeot“ klubas, kuris susirinkusius prie laužo vaišino kava. Galėjome paskanauti Manto virtu šiupiniu, gyventojų suneštomis vaišėmis, lauže keptomis bulvėmis. Ačiū, mielieji, už Vienybę, pagalbą organizuojant minėjimą, už laužą dėkojame Šilutės seniūnijai, už neužmirštuoles dėkojame Šarūno reklamai. Aukime kartu“, – po renginio dėkojo Traksėdžių bendruomenės nariai.

Tuo tarpu M. Laužikas dėkojo visiems, padėjusiems suorganizuoti šventę ir į ją atėjusiems.
Sausio 13-ąją minėjo ir Šilutės rajono seniūnijos.

Į Žemaičių Naumiesčio seniūnijos minėjimą susirinko daug žmonių. Renginys prasidėjo šv. mišiomis, vėliau persikėlė prie ,,Paminklo žuvusiems dėl Lietuvos laisvės“. Šventę pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Ž. Naumiesčio seniūnas Virginijus Stasiulis. Eiles skaitė ir dainas dainavo Žemaičių krašto etnokultūros centro vokalinis ansamblis ,,Raskila“ (vad. V.Krutikovas). Prie paminklo padėtos gėlės, uždegtos žvakutės.

Saugose Laisvės gynėjų diena pradėta minėti dar penktadienį, kada mokyklų ir įstaigų languose sužibo atminimo žvakelės. Sekmadienį bažnyčioje buvo aukojamos šv. mišios, o šalia jos – pražydo neužmirštuolių pieva, degė fakelai.

Sausio 13-ąją Švėkšnos biblioteka ir Tradicinių amatų centras uždegė žvakutes ne tik širdyse, bet ir languose. Tradicinių amatų centro pastatą darbuotojos papuošė didžiule neužmirštuole ir žvakelėmis languose, visa tai bylojo, kad atmintis gyva, nes liudija… Sausio 13-ąją švėkšniškiai rinkosi ir į šv. mišias.

Atminimi laužus degino, tautines giesmes dainavo ir Inkaklių bendruomenė.