„Lamatos žemė“ pradėjo viešinti naujų projektų galimybes

LAMATAKaimų įmonės, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir privatūs asmenys galės gauti finansinę paramą iš asociacijos „Lamatos žemė“, jei imsis įgyvendinti savo sukurtus projektus verslui ir paslaugoms vystyti.

Kokias idėjas brandinti, kaip rengti projektus ir kokios paramos tikėtis, pirmadienį sužinojo juknaitiškiai, nes jiems pirmiesiems pristatyta „Lamatos žemės“ parengta strategija „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“, pagal kurią bus finansuojami projektai.

Parama kaimo žmonėms ir organizacijoms

Asociacijos „Lamatos žemė“ administracija visose Šilutės savivaldybės seniūnijose pradėjo susirinkimų ciklą, kad išviešintų naują vietos plėtros strategiją – „Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“. Strategijos projektams įgyvendinti 2017-2018 metais bus padalinta bemaž 1,99 mln. Eur paramos lėšų (85 proc. minėtos sumos – ES fondų parama ir 15 proc. – Lietuvos biudžeto parama).

Pirmadienį Juknaičių seniūnijoje naujosios strategijos galimybes pristatė asociacijos projektų vadovė Rimutė Pilipavičienė su vadybininkėmis.

Projektų paraiškų teikėjais galės tapti ne tik kaimo vietovių bendruomenės, bet ir fiziniai bei privatūs juridiniai asmenys, kurie ne trumpiau kaip 1 metus vykdo individualią ar mažos įmonės ekonominę veiklą, nevyriausybinės organizacijos bei viešosios įmonės, jei tarp jų steigėjų nėra Savivaldybės.

Projektų teikėjai gali tikėtis paramos verslams ir paslaugoms vystyti, bet tik ne žemės ūkio ar žvejybos srityse, mat šioms veikloms paremti yra kiti fondai ir strategijos.

Tačiau galima bus gauti paramą verslams, susijusiems su žemės ūkio ir žvejybos produkcijos perdirbimu ir realizacija.

Ekonominės veiklos projektų vystytojai, savo įmonėje ar organizacijoje įkursiantys 1 papildomą darbo vietą, galės pretenduoti į paramą iki 45,5 tūkst. Eur, o sukursiantys 2 papildomas darbo vietas – iki 99,96 tūkst. Eur. Darbo vietos privalės būti išsaugotos penkerius metus.

Paramos dydis (intensyvumas) ekonominiams projektams priklausys nuo įmonės dydžio. Labai mažai įmonei (turinčiai iki 10 darbuotojų) paramos intensyvumas galės būti 70 proc. projekto vertės, mažoms įmonėms (turinčiai 10-50 darbuotojų) ir vidutinėms įmonėms (iki 250 darbuotojų) – 50 proc. paramos intensyvumas. Taigi, prieparamos sumos paraiškos teikėjas privalės pridėti pusę ar 30 proc. savo lėšų.

Viešiesiems, socialiniams projektams, kuriuos įgyvendins kaimo bendruomenės, viešosios įstaigos, visuomeninės organizacijos, bus skiriama 80 proc. parama, o 20 proc. projekto vertės įgyvendintojai privalės pridėti pinigais, tvarkomo turto ar žemės verte, savanorišku darbu.

Paraiškų teikimo pradžia ir pabaiga

Pradėti rinkti projektų paraiškas planuojama nuo 2017 metų pirmo ketvirčio. Projektus įgyvendinti bus galima per 3 metus.   Strategijos įgyvendinimo pabaiga –  2023 m liepos 1 d., kai visų projektų išlaidos bus pagrįstos dokumentais.

Vienu metu paraiškos teikėjas galės įgyvendinti tik vieną projektą. Kito projekto galės imtis tik tada, kai visiškai atsiskaitys už pirmąjį projektą.
Paskaičiuota, kad jeigu paraiškų teikėjai pretenduos į didžiausias galimas paramos sumas, bus įgyvendinti 33 projektai. Tačiau „Lamatos žemės“ administracija tikisi, kad bus projektų, kuriems reikės mažesnių sumų, tada nepanaudoti pinigai bus skiriami papildomiems projektams įgyvendinti.

Taigi Šilutės savivaldybės kaimo vietovėse registruoti ir veikiantys žmonės, įmonės, visuomeninės organizacijos ir viešosios įstaigos (kurių steigėja ar viena iš steigėjų nėra Savivaldybė) jau gali kurti planus strategijos priemonėms: „Ūkio ir verslo plėtra“, „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, „Regioninių paslaugų ir produktų pasiūlos didinimas, remiant partnerystę ir bendradarbiavimą“, „Su žemės ūkio produkcijos perdirbimu susijusių verslų kūrimas ir plėtra“, „Kaimo gyventojams skirtų paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.

Kai bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, reikėtų jau turėti konkrečius sumanymus norimiems projektams.

Juknaičių kavinės restorano šeimininkė Virginija Aleknienė iškart po pristatymo pradžiugo, kad ir ji gali pretenduoti į šią paramą pagal verslo plėtros projektą. Ji galėtų gauti 50 proc. paramą įrangai įsigyti. Verslininkė sakė, kad seniai suko galvą, kaip atidaryti cechą maisto pusgaminiams gaminti.

R.Pilipavičienė kviečia visus, kurie turi konkrečių sumanymų, atitinkančių naujosios strategijos priemones, informacijos teirautis „Lamatos žemės“ administracijoje, kuri įsikūrusi Šilutės seniūnijos pastate.