„Lamatos žemei“ vadovaus V.Laurinaitis

ASOCIACIJAŠilutės rajono bendruomenių asociacijoje „Lamatos žemė“ prasidėjo pokyčiai – antradienį asociacijos narių neeilinio visuotinio susirinkimo metu valdybos pirmininkė Edita Grinčinaitienė neteko pareigų. Susirinkime dalyvavo bemaž visi asociacijos nariai – 34 iš 36. 16 balsavo už tai, kad E.Grinčinaitienė gali toliau eiti asociacijos valdybos pirmininkės pareigas, 18 buvo prieš.

Naujuoju asociacijos pirmininku išrinktas rajono Tarybos narys, Vainuto bendruomenės pirmininkas Vytautas Laurinaitis.

Jis ir rajono mero pavaduotojas Vaidas Pavilonis buvo šio neeilinio visuotinio susirinkimo iniciatoriai, kad asociacijos nariai išklausytų Žemės ūkio ministerijos atlikto audito išvadas ir pareikštų nepasitikėjimą asociacijos valdybos pirmininke E.Grinčinaitiene.

Iš posėdžio išprašyta žiniasklaida ir teisininkai

Žiniasklaidininkai ir susirinkimo svečiai, neturintys balsavimo teisės ir nepriklausantys asociacijai, vos prasidėjus susirinkimui buvo išprašyti iš salės. Tokį reikalavimą paskelbė du susirinkimo dalyviai.

Rajono Tarybos narys ir asociacijos Pamario delta atstovas „Lamatos žemėje“  Saulius Stankevičius pasiūlė minėtiems asmenims išeiti, kad būtų daugiau vietos ankštoje salėje. O Savivaldybės administracijos atstovas Remigijus Budrikas dėstė, kad svečiams palikti salę vertėtų todėl, kad bus susirinkime paviešintos audito išvados, – nereikia, kad ta informacija pasklistų į viešumą.

Dėl tokių pasiūlymų iš salės turėjo išeiti ne tik žiniasklaidos atstovai, bet ir teisininkai, kurie buvo specialiai atvykę iš Vilniaus paaiškinti audito išvadų pagrįstumą ir reikšmę. Teisininkai buvo pasirengę konsultuoti susirinkimo organizatorius, kad visos neeilinio susirinkimo procedūros būtų atliktos teisingai.

Paaiškinimų klausyti nepanoro

Rekomendacinio pobūdžio Žemės ūkio ministerijos audito išvadas apie nustatytus pažeidimus „Lamatos žemės“ veikloje daugiau nei valandą skaitė rajono Tarybos atstovas asociacijoje, mero pavaduotojas V.Pavilonis.

Asociacijos valdybos pirmininkei E.Grinčinaitienei, kuriai dėl nepalankių išvadų buvo inicijuotas nepasitikėjimas toliau eiti pareigas, buvo leista pasisakyti vos porą minučių.

E.Grinčinaitienė sakė nesutinkanti su dauguma audito išvadose minimų pažeidimų ir su teisininkų pagalba turi argumentuotus atsakymus. Tačiau didesnė pusė į susirinkimą atėjusių žmonių nepanoro jų klausyti, tvirtindami, kad tai ilgai užtruks. Buvo ir tokių, kurie norėjo išklausyti paaiškinimus, todėl E.Grinčinaitienė pažadėjo juos išsiųsti elektroniniu paštu.

Slaptu balsavimu nuspręsta, kad E.Grinčinaitienė negali toliau eiti asociacijos valdybos pirmininkės pareigų.

E.Grinčinaitienė liko dirbti asociacijoje

Prieš renkant naują valdybos pirmininką, pakoreguotas asociacijos valdybos narių sąrašas. Nuspręsta iš valdybos atšaukti tuos narius, kurie turi etatines pareigas „Lamatos žemės“ administracijoje. Taigi iš asociacijos valdybos, be E.Grinčinaitienės, išbraukta Juknaičių bendruomenės atstovė Rimutė Pilipavičienė, UAB „Pamario jėgainių energija“ atstovas Edmundas Ražauskas ir Savivaldybės administracijos atstovas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas R.Budrikas.

Valdybą papildė trys asociacijos nariai: Šilutės r. savivaldybės tarybos narys Arvydas Jakas, Katyčių seniūnė Juzefa Tamavičienė ir Gardamo seniūnijos specialistė Birutė Pocevičienė, atstovaujanti šio kaimo bendruomenei „Tenenys“.

9 valdybos nariai sutarė pirmininko pareigas patikėti Vytautui Laurinaičiui. Dauguma asociacijos narių tokiam valdybos sprendimui pritarė.

Iš visuomeninių asociacijos „Lamatos žemė“ valdybos pirmininkės pareigų atstatydinta E.Grinčinaitienė liko dirbti asociacijos įgyvendinamos „Gyvenimo ir darbo kokybės gerinimo Šilutės rajono kaimo vietovėse strategijos“ vadove. Strategijai įgyvendinti iš ES fondų ir Lietuvos biudžeto yra skirta beveik 10 mln. litų parama.

Asociacijos veiklos tyrimą toliau tęsia Nacionalinė mokėjimo agentūra.