Lankymosi miške taisyklės aktualios ne tik miško savininkams

speyside-forest-path3Kiekvieno piliečio apsilankymas ir poilsiavimas miške turi būti atsakingas ir tvarkingas. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius teisės aktus yra nedaug atvejų, kai visuomenės lankymasis miškuose ribojamas, tačiau, kad ir kaip bebūtų apmaudu, daugeliui dar pritrūksta supratimo, kaip tinkamai naudotis šiuo turtu. Vis dar retai pagalvojama apie savo nepadorų elgesį gamtos atžvilgiu.

Piliečiams draudžiama lankytis rezervatų ir specialios paskirties objektų, tokių kaip pasienio zonos, karinių objektų, miškuose.

Dėl miško lankytojų ir poilsiautojų saugumo draudžiama lankytis tuose miškuose, kuriuose vykdomi medienos ruošos darbai arba buvo panaudotos (ar vis dar yra naudojamos) cheminės ar biologinės miško apsaugos priemonės. Miško savininkas ar naudotojas turi pasirūpinti įspėjamaisiais ženklais, kurie pastatyti prie miško kelių ar takų informuotų lankytojus apie vykdomus darbus.

Vietos savivaldos institucijos, miškų urėdijos, aplinkos apsaugos regionų departamentų ar miško savininko teikimu, gali būti laikinai uždrausta ar apribota teisė lankytis miškuose gaisrams kilti palankiu laikotarpiu, saugotinų gyvūnų veisimosi metu ar dėl kitų svarbių priežasčių. Apie laikiną uždraudimą ar apribojimą lankytis miškuose informacija skelbiama spaudoje, taip pat per radiją ir televiziją.

Kiekvienas, atvykstantis pasimėgauti miško ramybe ar pasirinkti jo teikiamų gėrybių, turėtų žinoti keletą pagrindinių taisyklių ir jomis vadovautis, kad užtikrintų miško ekosistemos pusiausvyrą.

Į mišką įvažiuoti ir po jį važinėti galima tik keliais, o savo transporto priemonę palikti stovėti miške leidžiama tik specialiai tam skirtose aikštelėse ar šalikelėse. Veržtis į šalia sodybų esančias namų valdas ar privačias miško poilsiavietes be suderinimo su šeimininkais irgi nederėtų.

Miško poilsiautojams draudžiama kurti laužus tam tikslui neįrengtose ar nepritaikytose vietose. Šio reikalavimo nepaisymas gali sukelti gaisrą, kurio neigiamos pasekmės gamtai yra didžiulės. Dėl šios priežasties miške draudžiama mėtyti neužgesintus degtukus ir nuorūkas, palankiu gaisrams kilti metu važinėti po mišką automobiliais.

Pastebėjus gaisrą privaloma miško lankytojui jį bandyti užgesinti pačiam ir pranešti apie tai specialiosioms tarnyboms.

Besilankantiems miške negalima kirsti ar kitaip žaloti augančių medžių, krūmų, ardyti miško paklotės. Teisės aktuose pabrėžta, kad poilsiautojams pasiruošti kurą laužavietėms leidžiama tik pasirenkant nelikvidinių šakų, žabų, atpjovų ar kitų atliekų, kurios yra likusios nebaigtose eksploatuoti kirtavietėse.

Miško lankytojams draudžiama gaudyti ar naikinti laukinius gyvūnus, juos neštis į namus, taip pat rinkti paukščių kiaušinius ar ardyti gyvūnų būstus.  Pastebėjus sužeistą, ligotą ar keistai besielgiantį laukinį gyvūną kiekvieno poilsiautojo pareiga apie tai pranešti artimiausiai girininkijai, veterinarijos tarnybai, aplinkos apsaugos agentūrai.

Labai svarbu, kad miško lankytojas, atvykęs į mišką, jame elgtųsi kultūringai: netrukdytų poilsio kitiems lankytojams savo triukšminga muzika, nenaikintų ir neniokotų poilsiaviečių įrangos, informacinių ženklų ir stendų, ir, svarbiausia, išsivežtų iš miško savo šiukšles.

Poilsiautojų paliktos atliekos miškuose šiuo metu labai aktuali problema, kadangi daugeliui yra normalu savo šiukšles palikti ir išvykti negalvojant, kas jas surinks ir kokį poveikį jos padarys miškui.

Lankytis ir leisti laisvalaikį miškuose galimybių daugybė. Svarbiausia yra suvokti, koks didelis turtas yra miškas ir kad kiekvienas neapgalvotas ir nepasvertas veiksmas gali labai greitai tą gamtos turtą sunaikinti.

Informacija publikuojama bendradarbiaujant su LR Aplinkos ministerija.