Laučių kaimo bendruomenė pritaiko skaitmenines technologijas informacijos paieškos supaprastinimui

Šiuolaikiniame pasaulyje veikloms ir paslaugoms vis sparčiau keliantis į skaitmeninę erdvę, Laučių kaimo bendruomenė žengė naują žingsnį – tarė „taip“ naujosioms technologijoms ir nuo šiol bendruomenės narius kviečia burtis skaitmeninėje erdvėje – naujoje bendruomenės internetinėje svetainėje.

lauciai.lt
Laučių kaimo bendruomenės internetinė svetainė lauciai.lt

Laučių kaimo bendruomenė įkurta prieš vienuolika metų. Jos nariai organizuoja įvairius renginius bei aktyviai vykdo projektus. Šiais metais bendruomenė tapo viena iš 120-ies projekto „Prisijungusi Lietuva“ inicijuojamo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso nugalėtojų ir sėkmingai įgyvendino savo idėją.

Bendruomenės nariai bei kaimo gyventojai iki šiol neturėjo lengvai pasiekiamos vietos, kurioje būtų įmanoma skelbti naujienas ar vietos aktualijas. Be to, nuspręsta, jog dalį veiklų ir net verslų laikas perkelti ir vystyti elektroninėje erdvėje, taip sudarant gyventojams geresnes sąlygas gauti ir teikti paslaugas, bendrauti tarpusavyje, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą. Pradėta kurti bendruomenės skaitmeninė erdvė.

Naujoje Laučių kaimo internetinėje svetainėje lauciai.lt pristatoma vietos bendruomenė, jos naujienos, vykstantys renginiai. Joje lengvai ir patogiai galima rasti informaciją apie bendruomenėje veikiančius verslus. Nuo šiol bendruomenės nariai, visi kaimo gyventojai ir svečiai žino, kur rasti informaciją apie Laučių kaime parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas, verslų internetines svetaines ar ieškoti kontaktų. Be to, skelbiamos bendruomenės išvykos ar planuojami renginiai, kviečiant vietos gyventojus aktyviai dalyvauti, kurti, bendrauti.

Bendruomenės pirmininkė Sonata Dauskartė džiaugiasi projektu. „Buvo puiki proga su bendruomenės taryba prisiminti mūsų kaimo istoriją, čia užaugusius žymius žmones, nuveiktus ir tebevykdomus projektus bei įtraukti kaimo jaunimą į įtinklinimo programą kuriant internetinę svetainę, – teigia ji. – Skaitmeninėje erdvėje informacija nedingsta, tad bendruomenės istorija kaupiama kaip metraštyje, o registracija į artėjančius renginius ir paslaugų užsakymas lengvai suprantami ir paprasti“. Kiti bendruomenės nariai taip pat patenkinti naująja svetaine, jiems svarbu, kad atsirado erdvė jungianti kaimo gyventojus ir stiprinanti bendruomeniškumą. Ateityje šią skaitmeninę erdvę žadama papildyti vietos gyventojams ypač aktualia informacija, pavyzdžiui, viešinti kaime veikiančio medicinos punkto darbo laiką bei autobusų tvarkaraštį.

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt.