Laukiama siūlymų Kultūros ministerijos įsteigtoms premijoms gauti

Kultūros ministerija primena, kad dar galima siūlyti kandidatus ministerijos įsteigtoms 2022 metų premijoms gauti.

Iki lapkričio 15 d. laukiama pasiūlymų dėl pretendentų gauti Martyno Mažvydo premiją už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui; tris premijas už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo puoselėjimą ir skleidimą; premiją už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose; dvi premijas už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus (viena premija skiriama muziejininkui, kita – restauratoriui); premiją už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslinius tyrinėjimus; tris kultūrinės edukacijos premijas.

Iki lapkričio 21 d. laukiama kandidatų gauti  Bronio Savukyno premiją. Premija skiriama intelektualiosios eseistikos kūrinių autoriams arba kultūros leidinių redaktoriams už vertingą indėlį į kultūros temų sklaidą, kultūros problemų apmąstymą periodiniuose leidiniuose per pastaruosius penkerius metus.

Iki lapkričio 21 d. taip pat galima siūlyti kandidatus gauti Publicistikos premiją. Ji skiriama už reikšmingiausius, profesionaliausiai sukurtus ir aktualiausius publicistinius kūrinius, paskelbtus visuomenės informavimo priemonėse kultūros temomis.

LR Kultūros ministerijos inf.