Ledų užkimšta Minija grasino pakrančių gyventojams

 MINIJOS ledonesisPrieš gerą savaitę pliūptelėjusi šiluma privertė aižėti net storiausius ledus, kurie taip ilgai kaustė vandeningąjį Pamario kraštą.

„Sausio 30 dieną apie 11 val. suplyšo marių ledas nuo Ventės iki Preilos ir palei marių krantą“, – „Šilutės naujienas“ informavo Ventės rago ornitologinės stoties direktorius Vytautas Jusys.

Sekmadienį ledais užsikimšo Minijos upė. Išsiliejęs vanduo sėmė pievas ir gyvenvietes, ypač – žemiau Priekulės.

Netrukus sueižėjusių ledų lavina pradėjo kauptis prie Lankupių tilto. Finišą ledonešis pasiekė sekmadienio vakarą Kintų seniūnijos Minijos (Mingės) kaime ir, liudininkų teigimu, atrodė išties grėsmingai – tarp besigrūdančių lyčių plaukiojo daugybė medžių kamienų nuolaužų, šakų, kitų daiktų.

Ledo lytys ėmė tempti mingiškių pontoninius lieptus, nuo inkaro nuplėšė žiemoti paliktą nemažą laivą. Gyventojai, baimindamiesi, kad ledai nepridarytų daugiau žalos, vaikščiojo pylimu ir stebėjo gamtos stichiją.

Galutinai nuo ledų Minijos upė išsivalė sekmadienį apie 21 val. Visi ledai nuplaukė link Atmatos, ties Uostadvariu, ir iš čia galiausiai šturmuos Kuršių marias.

Mingės kaimo Minija neužpylė

Šilutės savivaldybės administracijos Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vedėjas Arvydas Gorodeckas „Šilutės naujienoms“ sakė, kad sausio 27 dieną vandens lygis ties Lankupiais buvo dar įprastas – 5,15 metro, o sausio 30-ąją pasiekė aukščiausią šių metų vandens lygį – 7,4 m. Prasidėjo ledonešis, ledai upe iki vakaro išplaukė, todėl nuo sekmadienio vakaro iki pirmadienio  ryto vandens lygis nukrito 15 centimetrų. Tačiau pakrantės liko nuklotos ledų sangrūdų.1p ateina ledai minijoje

Pirmadienio rytą Civilinės saugos ekstremalių situacijų komisijos nariai vyko apžiūrėti Minijos kaimą: kaip ledų grūstį atlaikė neseniai už ES paramos lėšas rekonstruotos Minijos kaimo pakrantės ir pylimai. Pasak A.Gorodecko, paaukštinti pylimai ledonešio vandeniui neleido išsilieti į Minijos kaimą. Kritinė vandens lygio riba, kad vanduo veržtųsi pro pylimų paviršių turėtų būti 8,25 m.

Ledai lankupiškių neišgąsdino

Lankupių seniūnaitis, veislinių žirgų fermos šeimininkas Valdemaras Urbonas „Šilutės naujienoms“ sakė, kad šeštadienį Lankupiuose pajudėję Minijos ledai nieko bloga gyvenvietėje neiškrėtė. Lankupių pakabinamojo tilto atramos atlaikė ledų sangrūdas. Ledonešis truko neilgai, tad nedaug lankupiškių suspėjo pamatyti tokį gamtos reiškinį.

Baimės, kad potvynio vanduo įsiverš į gyvenvietę, nėra. Nuo sekmadienio vakaro Minijos vandens lygis pamažu senka. Tačiau lankupiškiai mano, kad kilus pavasario potvyniui vanduo upėje turėtų pakilti dar apie metrą.

Turizmo komplekse buvo daug nerimo

MINIJOS POTVYNIS 7UAB „Kintai“ turizmo komplekso „Mėlynasis karpis“ vadovė Agnė Višinskaitė – Milukienė „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad sekmadienį buvo daug nerimo. Minijos vanduo sekmadienį apliejo komplekso teritoriją iki pat laiptelių į restoraną. Nedaug trūko, kad vanduo būtų įsiveržęs ir į pievos pakraščiuose esančias pavėsines. Tačiau ties Minijos kaimu ledų sangrūdai pajudėjus žemyn, iki vakaro vanduo atslūgo ir dabar tik nedidelė dalis pievos liko apsemta.

Pasak A.Višinskaitės – Milukienės, belieka džiaugtis, kad upė ant pievos nesukrovė savo nešamų ledų. Ledai plaukia kartu su visokiu juksu  – nendrių, krūmų nuolaužomis.

Pylimai saugūs, aplaužyti liepteliai

Minijos kaimo seniūnaitis Jurgis Gečas sakė, kad per trejus metus tai pirmas ledonešis Minijos upėje, ankstesnių poros metų ledai Minijoje ištirpdavo be ledonešio.

Minijos kaimo gyventojai šiemet ledonešio metu jautėsi žymiai saugiau, pylimai po rekonstrukcijos yra apie 40 cm aukštesni, nei buvo anksčiau. Tačiau jei vandens lygis būtų buvęs metru aukštesnis, vanduo būtų lipęs per pylimą.

Ledonešis padarė ir šiek tiek žalos. Yra apgadintų lieptelių, kurie buvo sumontuoti ties kiekviena sodyba. Minijos kaimo pakraštyje, prie kaimo turizmo sodybos, ledai sulaužė lieptą, prie kurio buvo paliktas ir barkasas. Ledų grūstis laivelį su liepto nuolaužomis nubloškė į nendrynus, yra nuplėšytų pontonų.

Pasak J.Gečo, tuos žmones, kurie tikėjosi, kad ledonešio nebus, gamta nubaudė.

Suniokoti liepteliai – savininkų problemaMINIJOS POTVYNIS 3

UAB „Šilutės polderiai“ direktorius Arūnas Jagminas sakė jau sudaręs grupę darbuotojų, kuriems nurodyta apžiūrėti Minijos kaimo krantines ir pylimą – ar ledai nepadarė žalos. Pirmadienį tokios informacijos jis nebuvo gavęs.   

A.Jagminui apmaudu, jog žmonės nesugebėjo išsaugoti lieptelių. Liepteliais turėjo pasirūpinti arba Savivaldybės administracijos paskirti pakrančių operatoriai, arba seniūnija, arba patys Mingės gyventojai, kuriems tie liepteliai ir buvo skirti.

„Liepteliai sumontuoti taip, kad atsukus kelis varžtus jie kartu su turėklais lengvai nuimami ir gali būti sandėliuojami saugesnėje vietoje. Lieptelių priežiūra nėra mūsų įmonės pareiga. Dabar jų remontu teks rūpintis Savivaldybei ar jos pasamdytiems pakrantės oporetoriams“, – sakė A.Jagminas.