Leidybinės švėkšniškių iniciatyvos: nuo 1996-ųjų iki 2022-ųjų

Viskas prasideda nuo pirmo žingsnelio, Švėkšnos miestelio leidybinės iniciatyvos prasidėjo taip pat.

„Švėkšnos valsčius“ ir „Laiškai švėkšniškiams“

Aktyvią veiklą vykdžiusi švėkšniškių draugija „Tėviškė“ 1996 m. gegužę išleido neperiodinį draugijos biuletenį „Švėkšnos valsčius“. Tekstas rinktas ir maketuotas kompiuteriu, o paruošta medžiaga – biuletenis, dauginama kopijuokliu, A3 formatu. Siekiant įgyvendinti draugijos tikslus stengtasi, kad biuletenio turinys daugeliui būtų įdomus, kad leidinuką skaitytų ne tik švėkšniškiai.

Tai, kad biuletenyje pateikta informacija buvo įdomi ir aktuali, patvirtina faktas, kad medžiaga pasinaudojo ir rajono žiniasklaida. Biuletenio leidyba ir redagavimu užsiėmė tuometinė draugijos „Tėviškė“ pirmininkė Ona Norkutė, leidinį apipavidalino švėkšniškis dailės mokytojas Vytautas Bliūdžius. Pavadinti laikraščiu nedrįsta, nors, kaip teigė leidėjai, gal tai būsianti užuomazga. Pavadinimas „Švėkšnos valsčius“ neatsitiktinis, žiūrėta į praeitį ir svajota, kad Švėkšna vėl taptų valsčiumi. Tokių iniciatyvų būta, nes Lietuvos administracinio suskirstymo reforma buvo numačiusi Švėkšnos valsčiaus atkūrimą.

Buvo parengti ir išleisti keturi informacinio biuletenio „Švėkšnos valsčius“ numeriai. Švėkšniškiai nekantriai laukdavo naujojo numerio, noriai pirko ir skaitė, pageidavo, kad būtų atspausdinti reklaminiai-informaciniai skelbimai apie Švėkšnoje veikiančias įmones ir jų teikiamas paslaugas.
Nuomonėms išsiskyrus, O. Norkutei atsisakius iš draugijos pirmininkės pareigų, „Švėkšnos valsčiaus“ leidybą nuo 5-ojo numerio inicijavo seniūnija.

Nutrūkus leidybiniam ryšiui su biuletenio „Švėkšnos valsčius“ redaktore, sumanyta leisti švėkšniškių draugijos informacinį lapelį „Laiškai švėkšniškiams“. Pirmasis, A4 formato, informacinis lapelis išleistas 1998 m. vasario 1 d. Iš viso buvo išleisti trys „Laiškai švėkšniškiams“.

„Tėviškės kronika“

2008-uosius metus LR Seimui paskelbus Skaitymo metais, draugijos valdyba pasitarusi atsiliepė į sumanymą ir jį įgyvendino. Valdybos narė V. Astrauskienė ėmėsi iniciatyvos surinkti medžiagą, sumaketuoti ir išleisti laikraštuką „Švėkšniškių draugijos „Tėviškė“ kronika“. Taip iki 2013 metų buvo išleisti 4 kronikos numeriai. Įžanginį straipsnį apie draugijos veiklą rašydavo to meto draugijos pirmininkė Ona Pintverienė, valdybos narė V. Astrauskienė rašė apie draugijos narių leidybą, parengdavo fotoreportažą iš visų per metus vykusių draugijos renginių ir publikuodavo švėkšniškių kūrybą.

„Švėkšnos metai“

2003 metais iniciatyvinė švėkšniškių grupelė kartu su seniūnu Alfonsu Šepučiu, sugalvojo vėl grįžti prie leidybos, išleidžiant nedidelio formato laikraštėlį. Karštai diskutuota dėl pavadinimo. Apsispręsta – „Švėkšnos metai“ 8 puslapių, A4 formato leidinys, savotiškas seniūnijos darbų, įvykių, sukakčių, statistikos metraštis, iliustruotas spalvotomis nuotraukomis.

Švėkšniškiai dažnai metus skaičiuoja nuo Jokūbo iki Jokūbo… Mat laikraštėlis išleidžiamas miestelio šventės, kuri būna liepos mėnesį, proga ir sutampa su šv. apaštalo Jokūbo atlaidais Švėkšnoje. Laikraštėlyje apie savo veiklą papasakoja visos įstaigos, asociacijos, seniūnija pateikia skaičius ir faktus, metų naujoves ir skaudžias netektis.

„Švėkšnos metai“ skirti ne tik švėkšniškiams, bet ir svečiams, renginių dalyviams. Tai puiki dovana buvusiems švėkšniškiams, gyvenantiems kažkur kitur.

Dėl finansinių sunkumų, išaugus leidybos kainoms, gaila, kad šiųmetis leidinys bus jau tik skaitmeninis, ir jį visi skaitytojai galės rasti elektroninėje Švėkšnos seniūnijos FB paskyroje arba „Švėkšnos naujienų“ puslapyje. Tiesa, seniūnas Alfonsas Šeputis patikino, kad gal kelios dešimtys leidinio „Švėkšnos metai“ vis tik bus atspausdintos.