Leista lankyti gulinčius ligoninėse. Kaip Šilutėje?

Prieš kelias savaites Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) nurodė, kad COVID-19 liga persirgę arba nuo jos pilnai paskiepyti gyventojai gali aplankyti ligoninėje gulinčius artimuosius.

Karantino metu Šilutės ligoninėje leidžiama lankyti tik sunkios būklės pacientus, vaikus iki 14 metų ir žmones, kuriems nustatytas neįgalumas.

 Pacientų lankymui reikės gauti leidimą, o atvykus pateikti reikiamus dokumentus bei laikytis įstaigoje nustatytos pacientų lankymo tvarkos. Tačiau šalies gydymo įstaigos gali pačios spręsti, ar įsileisti imunitetą turinčius lankytojus.

VšĮ Šilutės ligoninėje galioja ankstesnė pacientų lankymo tvarka.

Reikia dokumento dėl COVID-19

SAM naujoje tvarkoje nurodyta, jog atėjęs aplankyti paciento gyventojas turės parodyti dokumentą, patvirtinantį, kad jis buvo pilnai paskiepytas nuo COVID-19 arba persirgo šia liga per pastarąsias 180 dienų. Tai gali būti atspausdintas arba elektroniniu formatu pateiktas išrašas ar tiesiogiai prisijungus prie e. sveikatos sistemos parodytas reikiamas dokumentas arba gydymo įstaigos išduotas atitinkamas išrašas popieriniu ar skaitmeniniu formatu.

Ligoninėms draudžiama lankytojų pateikiamus dokumentus rinkti, saugoti ar kitaip tvarkyti, jie gali būti tik pateikiami peržiūrėjimui.

Tvarka Šilutės ligoninėje

Jeigu paskiepytas arba persirgęs COVID-19 gyventojas nori aplankyti kitomis ligomis sergantį pacientą Šilutės ligoninėje, jis turi gauti šio asmens gydančio gydytojo leidimą, o jam nesant – budinčio gydytojo leidimą.

Lankyti galima sunkios būklės pacientus, pacientus iki 14 metų, žmones, kuriems nustatytas neįgalumas. Kitiems asmenims lankyti pacientus karantino sąlygomis neleidžiama, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų lankymą. Tokiais atvejais taip pat reikalingas gydančio gydytojo leidimas.

Ligonius gali lankyti tie, kas neturi ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų ir nėra izoliacijoje. Taip pat lankytojams privalu įeinant ir išeinant iš skyriaus dezinfekuoti rankas, dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes ar respiratorius, išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų.

Ligoninėse gulinčius žmones galima lankyti, jeigu jiems nėra diagnozuotas koronavirusas, lankytojams nepasireiškė koronaviruso simptomai ir jie neturėjo sąlyčio su ligos nešiotoju.
Pacientus, kuriems nėra pasireiškę koronaviruso ligai būdingi simptomai, galima lankyti ne dažniau kaip tris kartus per savaitę. Ligoninėje besigydantį žmogų vienu metu gali lankyti tik vienas žmogus, nebent daugiau lankytojų leidžia įstaigos vadovas.

Ligoniai gali būti lankomi tik įstaigos vadovo nustatytomis valandomis, per dieną – ne ilgiau kaip 15 minučių.

Šilutės ligoninėje nustatyta ir informacijos teikimo pacientų artimiesiems apie jų sveikatos būklę tvarka.

Jeigu nepavyksta susisiekti su artimuoju ir sužinoti apie jo sveikatos būklę, artimieji gali skambinti skyriaus telefonu: Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius – 8 441 61047, Chirurgijos – traumatologijos skyrius – 8 441 61046, Vidaus ligų skyrius – 8 441 61048, Vaikų ligų skyrius – 8 441 61042, Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius – 8 441 62060 arba 8 441 61052, Izoliatorius – 8441 62100, COVID-19 skyrius – 8441 48707.