„Liepos“ nariai laiką leidžia prasmingai

senjoru klubas liepa telsiuoseGalbūt nedaug kas žino, kad Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre jau trečius metus gyvuoja mokytojų senjorų klubas gražiu „Liepos“ vardu.

Per dvejus metus nusistovėjo nuolatinis dalyvių skaičius: dėl garbaus amžiaus ir sveikatos problemų atkrito vyrai, tad dabar „Liepa“ visai moteriška.

Kodėl susiburta į „Liepą“? Kai kurios moterys – iš prigimties veiklios, klubas joms – dar viena veiklos sritis, būdas pabendrauti su panašaus mentaliteto žmonėmis, turiningai praleisti laiką.senjoru klubas liepa dailes pamoka

Reikia pažymėti, kad klubo narės nepriklauso Trečiojo amžiaus universitetui, juk nedideliame mieste sunkoka rasti lektorių, kurie galėtų veltui skaityti paskaitas. Bet klubo veikla atitinka šio universiteto dvasią.

Kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį susirenkama ne tik arbatos pagurkšnoti – „Liepos“ veikla nukreipta prasminga kultūrine kryptimi: renkamasi į teminius pokalbius, diskusijas. Šių metų pavasarį ir rudenį keliauta po Žemaitiją, aplankyta Dariaus ir Girėno gimtinė, Girdiškių bažnyčia, Varniai, Telšiai, Šatrijos kalnas. Tų išvykų organizatorė – Irena Merkienė, kurios galvoje jau knibžda mintis aplankyti Klaipėdos paveikslų galeriją. Tikriausiai idėja bus įgyvendinta.

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė svetinga klubui. Energingos senjorės dalyvavo sveikos gyvensenos, judesio meno mokymuose, suaugusiųjų švietimo savaičių ir kituose centro renginiuose. O „liepaitės“ irgi ne iš kelmo spirtos – jaunimą gali pamokyti gražaus velykinių margučių dažymo meno, centre rengiamas parodas papuošti savo darbais.

Paskutinė popietė, vykusi lapkričio 6 d., buvo skirta M.K.Čiurlioniui. Dvasingam susikaupimui nuteikė simfoninės poemos „Miške“ garsai, ciklo „Zodiako ženklai“ reprodukcijos, genialaus žmogaus gyvenimo momentus priminė klubo narė Stasė Mockuvienė. Ji akcentavo dviejų žmonių kūrybinį ryšį: buvo skaitomi S.Nėries eilėraščiai, įkvėpti M.K.Čiurlionio paveikslų, taip pat – M.K.Čiurlionio laiškai Sofijai, gyvenimo draugei. Klubo pirmininkė Danutė Narbutienė pristatė M. Mildažytės – Kulikauskienės knygą apie M.K.Čiurlionio seserį Valeriją Karužienę „Sesers rūpestis“.

Gruodžio mėnesio pirmasis ketvirtadienis priklausys „liepaitei“ Rūtai Čiuželienei, buvusiai dailės mokytojai. Senjorės ateis nešinos pieštukais ir žirklutėmis. Nuobodu tikrai nebus.