„Lietaus mokesčio“ iniciatoriams – nepritarta

rain-waterSavivaldybės mero pavaduotojas Šarūnas Laužikas liko nieko nepešęs, besistengdamas „prastumti“ vandentvarkos įmonės „Šilutės vandenys“ parengtą sprendimo projektą dėl paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisyklių.

Šių taisyklių atsiradimą politikai suprato kaip įžangą naujo „lietaus mokesčio“ įvedimui, ir rajono Tarybos posėdyje dauguma politikų tam nepritarė.

Apie galimą naują mokestį „Šilutės naujienos“ rašė straipsnyje „Rengiamasi įvesti „lietaus mokestį“ liepos 23 d.

Po svarstymo Ekonomikos ir finansų komitete minėtose taisyklėse atsirado sąlyga, kad už paviršinio vandens (lietaus) nuotekų pašalinimą turėtų mokėti ne tik verslo įmonės ir savivaldybės įstaigos, bet ir fiziniai asmenys (kitaip tariant, gyventojai, iš kurių kiemų lietaus nuotekos patenka į lietaus kanalizaciją).

Rajono Tarybos posėdyje rajono konservatorių lyderis Š.Laužikas, kuris yra ir UAB „Šilutės vandenys“ stebėtojų tarybos narys, dar kartą stengėsi politikus įtikinti, kad minėtos taisyklės yra būtinos, nes padės tvarkyti iš Šilutės bei Žemaičių Naumiesčio perimtą Lietaus kanalizacijų turtą. Tačiau politikai nepatikėjo, kad tų taisyklių taip skubiai reikia būtent dabar. Juolab kad Seime tik vėlų rudenį bus priimtas naujas vandentvarkos įstatymas.

Absoliuti dauguma politikų mano, kad tik po įstatymo priėmimo bus tikslinga priimti ir minėtų nuotekų tvarkymo taisykles.

Rajono Tarybos posėdyje įvykus balsavimui paaiškėjo, kad neaiškių paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisyklių būtinumu tiki tik pats Š.Laužikas ir dvi jo partietės – konservatorės Birutė Kleinaitė ir Vincenta Bubilienė.

Kiti rajono politikai balsavo prieš arba susilaikė.