Lietuvininkų tarmės grožis – saugiškių lūpomis

knyga saugu tarme judeikieneLituanistės, buvusios Lietuvių kalbos instituto darbuotojos Adelės JUDEIKIENĖS padėka saugiškių bendruomenei gimė labai neįprasta forma.

Prieš šešerius metus išleidusi knygą apie švėkšniškių tarmę, 27 metus Saugose mokytojavusi ir čia tebegyvenanti žemaitė nutarė įamžinti ir lietuvininkų tarme šnekančių saugiškių kalbos grožį. Visai prieš Kalėdas pasirodė A.Judeikienės sudaryta knyga „Taip šneka lietuvininkai Saugose“.

Kalbėjosi su gyventojais

Medžiagą knygai, kurią pelnytai galima vadinti pažintiniu kalbotyriniu kūriniu, A.Judeikienė susirinko prieš dvejus metus. Tiek pat laiko truko ir pačios medžiagos rinkimas.

Eidama iš namų į namus, mokytoja į magnetofono juostelę įrašinėjo vyresnių saugiškių ir aplinkinių kaimų gyventojų prisiminimus, papasakotus lietuvininkų tarme.

„Žmonės kalbėjo apie tai, kas ant širdies gulėjo: pokario laikus, jaunystę, vaikystę, darbą. Gana daug pasakojimų užrašiau“, – „Šilutės naujienoms“ sakė A.Judeikienė.

Visi jie sugulė knygoje, tačiau, deja, penketas pasakotojų galutinio rezultato nebeišvydo.

Knygos sudarytoja prisipažino, kad išleisti pirmąją knygą – „Švėkšnos šnektos tekstai“, buvo žymiai lengviau. Nors lietuvininkų tarmė moteriai be galo graži, pati prabilti ja kol kas nedrįsta. Rengiant naują knygą labai daug padėjo profesoriaus A.Girdenio kūrinys „Taip šneka tirkšliškiai“.

Naująją A.Judeikienės knygą išleido Lietuvių kalbos institutas, mokslinis jos redaktorius ir komentarų autorius – doc. dr. Jonas Bukantis. Nuotraukomis papuošė saugiškis Donatas Jaunius.

Knygos leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001-2010 m. programos.

Tarmė keičiasi

Po žmones bevaikštinėdama A.Judeikienė įsitikino, kad lietuvininkų tarme nebe daug Saugų seniūnijos gyventojų šneka. Tie, kurie šią tarmę dar moka, jau dažniausiai senyvo amžiaus sulaukę. Iš jaunimo retas kuris kalbos tradicijas vertina ir saugo, tad gražiai lietuvininkų šnektai gresia išnykimas.

„Dabar jau amžinatilsis Jonas Užpurvis, Mažosios Lietuvos istorikas, prieš daugelį metų buvo išleidęs knygelę apie lietuvininkų tarmę „Trys kalbinės studijos“. Galiu pastebėti, kad ši tarmė keičiasi, ir ateityje, jeigu ji išliks, pokyčių taip pat bus. Aš norėjau parodyti, kaip lietuvininkų tarmė skamba šiandien, o kas bus ateityje, parašys jau kiti“, – sakė A.Judeikienė.

Pristatys jau kitąmet

Dviem šimtais egzempliorių išleista knyga plačiajai visuomenei kol kas dar nepristatyta, tačiau jos sudarytoja vasarį planuoja pristatymo renginį Saugų bendruomenei.

A.Judeikienė 10 metų dirbo Lietuvių kalbos instituto Žodynų skyriuje ir padėjo sudaryti dvidešimt tomų turintį Didijį lietuvių kalbos žodyną.