Lietuvių atlyginimai: du trečdaliai neuždirba nė vidutinės algos

file58492992 2b664377Delfi.lt praneša Statistikos departamento informaciją, kad praėjusių metų spalį minimalią (tuomet 850 Lt) ir mažesnę algą gavo 195 tūkst. darbuotojų Lietuvoje, o 63,3 proc. visą darbo laiką dirbusių darbuotojų gavo mažiau nei vidutinį darbo užmokestį (2 202 litus).

Šalyje gavusių minimalią algą sudarė 18,5 proc. Daugiau negu pusė darbuotojų (113,3 tūkst.), kurie gavo 850 litų ir mažiau, dirbo ne visą darbo laiką.

63,3 procento visą darbo laiką dirbusių darbuotojų gavo mažiau nei vidutinį darbo užmokestį.

Visą darbo laiką dirbusių, 1 500 litų ir mažiau gavusių darbuotojų skaičius šalies ūkyje sudarė 41,4 procento ir per metus sumažėjo 2,6 procentinio punkto, valstybės sektoriuje sudarė 28,1, privačiajame – 48,9 procento.

Daugiau nei 2 500 litų gavusių, visą darbo laiką dirbusių darbuotojų dalis šalies ūkyje sudarė 29,4 procento ir nežymiai (1,9 proc.) padidėjo, valstybės ir privačiajame sektoriuje sudarė atitinkamai 37,6 ir 24,7 procento ir padidėjo – 1,2 ir 2,5 procentinio punkto.

2012 m. spalio mėn. pirmas ketvirtadalis visų visą darbo laiką dirbusių šalies ūkio darbuotojų uždirbo iki 1 125 litų, antras ketvirtadalis – nuo 1 126 iki 1 775 litų, trečias ? nuo 1 776 iki 2 694 litų, paskutinis ketvirtadalis ? 2 695 litus ir daugiau.

Didžiausia darbo užmokesčio vidurkis buvo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse ir sudarė 3 125 litus, mažiausias – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos įmonėse, kur siekė 1 000 litų.