Lietuvių kalbos integruota pamoka „Kazys Binkis ir jo kūryba“

Zibu mokyklos renginysPedagoginėje literatūroje pažymima, jog svarbiausia ugdymo forma yra pamoka. Tačiau mokytojai pastebi, kad mažėja mokinių motyvacija mokytis, todėl ieško naujų mokymo organizavimo formų, t.y. organizuoja pamokas netradicinėje aplinkoje, kurių turiniu bando sudominti mokinius.

Netradicinių pamokų metu mokiniai įgyja sistemingų žinių, formuojami mokėjimai bei įgūdžiai, ugdomi pažinimo gebėjimai bei vyksta auklėjimas.

Lapkričio mėnesį Lietuvių rašytojui, poetui, dramaturgui Kaziui Binkiui būtų sukakę 120 metų. Tai viena ryškiausių asmenybių Lietuvos kultūros istorijoje.

Norėdamos, kad ir mūsų mokiniai būtų aktyvūs skaitytojai, mylėtų knygą, su šio poeto kūryba supažindinome netradiciškai.

Padedant F.Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojoms Liudai Nausėdienei bei Virginijai Degutienei, netradicinę lietuvių kalbos pamoką organizavome ir mes – Rasa Jankauskienė ir Daiva Šarlauskienė. Joje supažindinome su poeto biografija, skaitėme jo kūrinių ištraukas. Nors vaikai tik pirmokai, bet jie ir patys bandė skaityti ir daugeliui tai pavyko.

Pamokos pabaigoje gėrėme lietuviškų žolelių arbatą, vaišinomės namine uogiene ir aptarėme K.Binkio poemėles, kuriose pašiepiami vaikystės metams būdingi įpročiai, patarimai, kaip reikėtų elgtis.