Lietuvoje įvestas vasaros laikas

Lietuvoje įsigalėjo vasaros laikas. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 3 val. ryto, laikrodžiai visoje šalyje buvo pasukti 1 valanda į priekį.

Tai reiškia, kad šviesusis paros metas ryte prasideda vėliau, o vakare trunka ilgiau. Vasaros laikas galios iki paskutinio spalio sekmadienio, kai laikrodžių rodyklės sukamos valanda atgal ir įvedamas žiemos laikas.

Sukti laiką visose ES valstybėse narėse buvo nutarta dar 1980 m. Sprendimas buvo grindžiamas esą tai padės racionaliau išnaudoti šviesųjį paros metą.

Elta inf.