Lietuvos gimnazijų reitingai: sužibėjo Vainuto gimnazija

Vainuto gimnazija pateko tarp septyniolikos Lietuvos gimnazijų, kurių visi abiturientai išlaikė matematikos valstybinį brandos egzaminą. Ši gimnazija pateko ir į penkiasdešimtuką gimnazijų, geriausiai išmokančių lietuvių kalbos.

Vainuto gimnazistai savo išleistuvių dieną turėjo kuo džiaugtis – sunkųjį matematikos valstybinį brandos egzaminą išlaikė jie visi jį pasirinkę.

Šilutės Vydūno gimnazija pateko tarp geriausių mokyklų, išmokančių vokiečių kalbos.
Daugiau rajono mokyklų dalykiniuose reitinguose nesužibėjo. Tą galima suprasti, pažvelgus į statistiką, kuri publikuojama gruodžio mėnesio žurnale „Reitingai“.

Sudarė dalykinį gimnazijų reitingą

„Reitingų“ sudarytojai išskyrė po 50 gimnazijų iš maždaug 350 šalies gimnazijų bei vidurinių mokyklų, kurios geriausiai išmoko lietuvių bei anglų, vokiečių kalbų, matematikos, IT, fizikos, chemijos, istorijos, geografijos, biologijos. Tarp geriausių atsidūrė tos mokyklos, kurių abiturientai sėkmingiausiai išlaiko kiekvieno dalyko valstybinius brandos egzaminus (VBE).

Reitingų sudarytojų teigimu, dalykinis gimnazijų reitingas padeda moksleiviams pasirinkti mokyklą, kuri geriausiai išmoko tų disciplinų, kurios jiems bus reikalingos stojant į aukštąsias mokyklas bei studijuojant. Į dalykinį reitingą pateko tik tos mokyklos, kuriose lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir anglų kalbos VBE laikė daugiau nei 5 abiturientai, o kitus egzaminus, jei laikė ne mažiau nei 3 abiturientai.

Reitingų sudarytojai prašo atkreipti dėmesį į matematiką, mat šio valstybinio brandos egzamino šiais metais neišlaikė trečdalis visų šalies mokinių. „Tik 17-oje iš 332 Lietuvos gimnazijų visi dvyliktokai išlaikė valstybinį matematikos brandos egzaminą. Paradoksalu, bet daugiausia neišlaikiusiųjų – sostinėje“, – konstatuojama žurnale.

Kurioje vietoje Šilutės gimnazijos?

Atsivertus naujausią žurnalo „Reitingai“ numerį įdomu panagrinėti, kaip išreitinguotos Šilutės rajono gimnazijos – Pirmoji, Vydūno, Švėkšnos „Saulės“, Žemaičių Naumiesčio ir Vainuto.

Vainuto gimnazija, nors visi abiturientai išlaikė matematikos egzaminą, tarp geriausiai išmokančių matematikos nepateko. Reitinguotos buvo tik tos mokyklos, kur matematikos VBE laikė daugiau nei 5 abiturientai.

Visgi gimnazijos bendruomenė gali džiaugtis, kad gimnazija pateko tarp 50-ies mokyklų, geriausiai išmokančių lietuvių kalbos. 2020 m. reitinge Vainuto gimnazija yra 15 – 16 vietoje. Lietuvių kalbos egzaminą laikė 7 abiturientai ir visi jį taipogi išlaikė. 14,3 proc. mokinių egzaminą išlaikė silpnai (surinko nuo 16 iki 35 balų), 71,4 proc. išlaikė pagrindiniu lygiu (surinko nuo 36 iki 85 balų) ir 14,3 pro. išlaikė aukščiausiu lygiu.

Tarp 50-ies gimnazijų, geriausiai išmokančių vokiečių kalbos – Šilutės Vydūno gimnazija, kuri dalinasi 1 – 14 vietomis. Valstybinį vokiečių kalbos egzaminą laikė du abiturientai ir abu aukščiausiu lygiu.

Geri rezultatai – stiprių mokytojų dėka

Gerais rezultatais pasidžiaugė Vainuto gimnazijos direktorė Laima Barakauskienė. Jos nuomone, tai, kad visi abiturientai išlaikė matematikos ir lietuvių kalbos egzaminus, lėmė stiprūs, savo darbui atsidavę mokytojai. Beje, Vainuto gimnazija ne pirmą kartą suspindi geriausiųjų reitinguose. Tai pasiekiama stiprių specialistų dėka, nesamdant korepetitorių.

2020 metais Vainuto gimnaziją baigė 12 abiturientų. Matematikos egzaminui juos paruošė mokytojas metodininkas Algirdas Oželis, o lietuvių kalbos ir literatūros – Dalia Bikelytė. Abu šie pedagogai ruošia ir dabartinius dvyliktokus.

Pavasarį įvestas karantinas ir nuotolinis mokymas abiturientams buvo iššūkis. Anot direktorės, gerus jų rezultatus lėmė sunkus mokytojų darbas ir mokinių gebėjimai.

„Vainuto gimnazija yra kaimiškoje vietovėje ir mokinių kontingentas įvairus, bet mokytojai tikrai negailėdami savęs, skyrė konsultacijas. Abiturientų matematikos vidurkiai nebuvo ypatingai aukšti, bet Lietuvos mastu, visi matematikos VBE išlaikė 100 proc. Nors prieš tai ir buvo abejonių, rezultatai mane labai džiugina“, – sakė L. Barakauskienė.

Bandė mišrų mokymo būdą

Nelengva egzaminams pasiruošti bus ir dabartiniams abiturientams, juk nuotolinis mokymas neprilygsta kontaktiniam. Kol galimybės leido, iš pradžių Vainuto gimnazijoje, buvo taikomas mišrus mokymo būdas.

„Galėjome sudaryti sąlygas mokytis atskiruose mokyklos korpusuose vienuoliktokams ir dvyliktokams. Jie nesusitikdavo, nekontaktavo, bet vis tiek atsirasdavo po vieną kitą sergantį, kitiems teko izoliuotis ir galiausiai mokytis nuotoliniu būdu. Inicijavau, kad būtų kontaktinis mokymas, bet situacija viską koreguoja“, – komentavo direktorė.