Lietuvos kultūros taryba finansuos tris bibliotekos projektus

Antrasis 2020 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapas Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai palankus, nes finansuoti trys projektai, kurių bendra vertė daugiau kaip 12 tūkst. eurų.

Lietuvos kultūros taryba (LKT) skyrė finansavimą atminties institucijoms skirtai programai „Inovatyvių paslaugų kūrimas“. Informacijos skyriaus vedėjos Sandros Jablonskienės teiktam projektui „Iššūkis tau – Žiniasvydis“ skirta 4 600 Eur. Bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais bei pritaikant šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstus sprendimus bibliotekoje bus sukurta nauja paslauga – interaktyvi neformalaus mokymosi aplinka „Žiniasvydis“. Tai interaktyvus žaidimas, kuriame naudojama specializuota programinė ir techninė įranga, komplektuojama su balsavimo pulteliais – aktyvaus atsako sistema. Sukurta nauja paslauga skatins neformaliai mokytis, domėtis krašto kultūros paveldu, istorija, iškiliais žmonėmis.

Kitas projektas teiktas kultūrinei programai „Tolygi kultūrinė raida“ (Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Klaipėdos apskrityje prioritetas „Kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymas“). Jolitos Baltutienės teiktai iniciatyvai „Kompetencijų ugdymo sesija „Gerosios iniciatyvos – atspirties taškas kultūrinių pokyčių link“ skirta 4 200 Eur. Projekto tikslas – stiprinti Pamario kultūros specialistų kultūrines kompetencijas, padedančias didinti kultūrinių paslaugų įvairovę bei kokybę, stiprinti tarpsektorinį bendradarbiavimą, supažindinti su geraja patirtimi. Rugsėjo–gruodžio mėn. kultūros lauko specialistai teorinių-praktinių mokymų metu stiprins žinias problemų spendimo, kritinio mąstymo, gebėjimo bendradarbiauti, kūrybiškumo, komunikacijos srityse. Mokymus ves profesionalūs ekspertai.

Dalinis finansavimas (3 500 Eur) skirtas ir „Tolygios kultūrinės raidos“ programos projektui „Išjunk išmanųjį – atskleisk savo talentą“ (vadovė Liudmila Nausėdienė). Šiuo projektu siekiama aktyvinti jaunimo domėjimąsi kultūriniais procesais, įtraukiant juos į literatūrines, edukacines veiklas, skatinančias kritinį mąstymą ir kūrybiškumą. Novatoriška kultūros ir meno forma – performansu – dalyviai bus įtraukti į meno paslaugų kūrimą ir jaunimo auditorijos plėtrą. Projektas suteiks galimybę įgyvendinti 5 intelektualius performansus jaunimui.