Lietuvos premjeras S.Skvernelis Šilutės žemės ūkio mokyklai palinkėjo tęsti pradėtus darbus

SKVERNELIS ZEMNAUMIESTYJE_zuvys_2Tikriausiai nė vienos mokyklos vadovas neliktų abejingas, išgirdęs aukščiausiosios valdžios – Lietuvos ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio pagiriamąjį žodį už atliktus prasmingus darbus.

Šilutės žemės ūkio direktorius Algimantas Abromaitis ir jo vadovaujamas kolektyvas dabar jaučiasi puikiai ir užtikrintai, nes mokyklos Garbės svečių knygoje puikuojasi premjero įrašas: „Tęskite pradėtus darbus“.

Giria Vyriausybės vadovasSKVERNELIS ZEMNAUMIESTYJE_3

Pasak direktoriaus A.Abromaičio, kvalifikuotų darbuotojų jau dabar reikia augančiai naujai verslo šakai – žuvies auginimo ir perdirbimo pramonei. Populiarėja vandens turizmo verslas, rekreacinė žvejyba, sparčiai auga mažųjų laivų prieplaukų tinklas, jaučiamas rekreacinės žvejybos, žuvų veisimo bei mažųjų laivų laivavedžių specialistų poreikis.

Šilutės žemės ūkio mokykla pirmoji ir vienintelė Baltijos šalyse sukūrė modernų Žuvininkystės praktinio mokymo centrą ir užpildė trūkstamų specialistų Lietuvoje rengimo spragą.

Premjero apsilankymas Žemės ūkio mokyklos Žuvininkystės praktinio mokymo centre ir palinkėjimas tęsti pradėtus darbus mokyklos bendruomenei suteikia užtikrintą perspektyvą. „Dabar ne tik mes patys – mokyklos kolektyvas – manome, kad dirbama prasmingai – mūsų darbu pasitiki ir aukščiausioji Lietuvos valdžia“, – dalijasi įspūdžiai po premjero S.Skvernelio viešnagės Šilutės žemės ūkio skvernelis zem_naumiestyje_pasirasomokyklos direktorius A.Abromaitis.

Pasiekė pusę projektinio pajėgumo

Premjeras S.Skvernelis Žemės ūkio mokyklos Žuvininkystės praktinio mokymo centre apsilankė savo iniciatyva.

Premjeras paprašė aprodyti naująjį praktinio mokymo centrą, norėdamas akivaizdžiai įsitikinti, kaip įgyvendintos pustrečio milijono eurų Europos Sąjungos paramos investicijos kuriant centrą ir kaip dabar jau veikia žuvų veisimo bei auginimo ferma.

Premjerą sutiko mokyklos direktorius A.Abromaitis, profesinio mokymo skyriaus vedėja Vilma Grigonienė.

zemes ukio_mokykla_laivavedziai_IMG_6232Žuvininkystės praktinio mokymo centro vadovas Jonas Dyglys ir jo pagalbininkas Donatas Bagdonas premjerui aprodė visas žuvų auginimo fermos patalpas, įrenginius, papasakojo apie žuvų veisimo ir auginimo technologijas – nuo žuvų ikrų paėmimo laboratorijos iki konteinerių, kuriuose jau yra auginamos žuvys. Taip pat parodė, kaip užauginta žuvis čia pat apdorojama, kaip iš jos gaminama įvairi produkcija.

Pasak J.Dyglio, per pusantrų metų žuvų veisimo ir auginimo ferma pasiekė pusę projektinio gamybos pajėgumo.

Konteineriuose jau auga 6 tonos biomasės – 3 tonos europinių šamų ir 3 tonos vaivorykštinių upėtakių.

Šios žuvys fermos laboratorijoje išveistos ir auginamos. Nebedaug truks, ir ferma pasieks projektinį pajėgumą – čia bus auginama 12 tonų produkcijos.

Sieks rentabilumo

zemes ukio_mokykla_zuvysŽuvininkystės praktinio mokymo centro prioritetinis tikslas – tapti akvakultūros sklaidos centru ne tik Lietuvai, bet ir aplinkinėms šalims.

Pasak J.Dyglio, centras jau įteikė 80 žuvininkystės verslo kvalifikacijos pažymėjimus mokymo programas baigusiems mokiniams. 34 moksleiviai dabar mokosi.

Apie 10 procentų žuvininkystės specialybės moksleivių šio mokslo siekia kaip antrinės specialybės. Yra tokių, kurie jau turi aukštojo mokslo diplomus ir čia nuotoliniu būdu siekia naujos kvalifikacijos.

J.Dyglio nuomone, Žuvininkystės praktinio mokymo centre darniai derinama žuvies auginimas, produkcijos gamyba ir mokymas. Vienas iš tikslų yra pasiekti, kad žuvies produkcijos gamyba atpirktų mokymo centro išlaikymo kaštus.