Lietuvos vėliavos diena

Naujuosius metus kviečiame pradėti Lietuvos vėliavos pagerbimo ceremonijoje, kuri kaip ir kasmet vyks Vilniuje, Katedros aikštėje. 2023 metų sausio 1 dieną 14 val. bus iškilmingai nuleista visus metus Gedimino pilies bokšte plevėsavusi trispalvė ir pakeliama naujoji. Nuleista vėliava bus perduota saugoti Rokiškio r. Pandėlio gimnazijai. Mokyklą iš kandidatų būrio išrinko komisija, kuri vertino mokyklų aktyvumą ugdant moksleivių pilietiškumą.

Ceremonijoje dalyvaus Krašto apsaugos ministerijos, kariuomenės, Šaulių sąjungos, visuomeninių organizacijų ir mokyklos, kuriai bus perduota vėliava, atstovai.

Pirmą kartą Lietuvos trispalvė Gedimino pilies bokšte suplevėsavo 1919 m. sausio 1 d. Tąkart ją iškėlė Lietuvos savanorių grupė, vadovaujama Vilniaus komendanto Kazio Škirpos. Vėliava buvo palydėta šūviais, po to savanoriai sugiedojo Lietuvos himną. Trispalvė plevėsavo neilgai – sausio 6 d. Vilnių užėmę bolševikai nuo jos nuplėšė geltoną ir žalią spalvas, palikę tik raudoną. Prisimenant ir pagerbiant savanorių žygdarbį, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kasmet sausio 1-ąją rengiama Vėliavos pakėlimo ceremonija.

Pagal Krašto apsaugos ministerijos inf.