Liko galioti Š.Laužikui nepalankus VTEK sprendimas

LAUZIKASSpalio pradžioje Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo Šarūno Laužiko skundą dėl jam nepalankaus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo.

Komisija 2010 m. spalio 25 d. sprendimu nustatė, kad Š.Laužikas, eidamas Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, savivaldybės tarnybiniu automobiliu vyko į politinio pobūdžio renginį, skirtą išimtinai vienos politinės partijos nariams, ir tokiu elgesiu pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimus.

Palikęs galioti Komisijos sprendimą, Teismas nurodė, jog iš bylos medžiagos matyti, kad 2010 m. kovo 26-27 d. vykęs seminaras buvo TS-LKD partijos organizuotas renginys. TS-LKD partijos vykdomasis sekretorius patvirtino, kad šį renginį organizavo jų partijos narys – žemės ūkio ministras ir TS-LKD partijos nariai viceministrai, į šį renginį buvo kviečiami išskirtinai TS-LKD partijos nariai, jog būtent TS-LKD finansavo šį renginį.

Visos šios aplinkybės, pasak Teismo, leidžia suprasti, jog seminaras buvo organizuotas išskirtinai TS-LKD partijos nariams ir Komisija pagrįstai padarė išvadą, jog tai buvo politinio pobūdžio renginys. Anot Teismo, akivaizdu, jog Š.Laužiko vykimas į renginį buvo susijęs tik su jo naryste TS-LKD partijoje, o ne su tarnybos pareigų (savivaldybės administracijos direktoriaus) atlikimu.

Teismas pabrėžė, kad Savivaldybės tarnybiniai automobiliai turi būti naudojami tik tarnybos tikslams, aptariamu atveju – tik Savivaldybės tarnautojų tarnybinėms funkcijoms vykdyti. Naudodamasis tarnybiniu automobiliu ne tarnybos pareigų atlikimui, Š.Laužikas pažeidė nustatytas naudojimosi tarnybiniais automobiliais ribas bei tvarką ir turėjo asmeninės naudos, nes sutaupė savo asmenines lėšas, išvengdamas kelionės į partinį renginį išlaidų.

Toks elgesys nesuderinamas su valstybės tarnautojų veiklos etikos pagrindiniais principais būti padoriu ir nesavanaudišku.

Šiuo metu visuomenines mero pavaduotojo pareigas einantis Š.Laužikas „Šilutės naujienoms“ sakė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą jau apskundė Vyriausiajam administraciniam teismui.

Š.Laužikas stebisi Teismo nenoru įsigilinti į tuometinę situaciją. Tuomet jis, eidamas Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, buvo gavęs Žemės ūkio ministerijos oficialų pakvietimą į seminarą ir prašymą seminare skaityti pranešimą apie mūsų rajone pradėtą biomasės gamybą bei atsinaujinančios energetikos plėtojimą.

Įsakymą vykti į šią komandiruotę pasirašė tuometinis rajono vadovas Virgilijus Pozingis. Visi šiuos teiginius patvirtinantys dokumentai buvo pateikti Teismui, Teisme liudijo ir Žemės ūkio ministras Kazimieras Starkevičius.

Š.Laužikas mano, kad Vyriausiasis administracinis teismas bylą išnagrinės teisingai. Jeigu jam nepalankus sprendimas ir nebus pakeistas, tai, Š.Laužiko nuomone, niekaip nesutrukdys jo dabartinei karjerai.

Nors Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas numato, kad VTEK pripažinus viešųjų ir privačių interesų supainiojimo faktą, valstybės tarnautojui vienerius metus bus apribojama karjera, Š.Laužiko nuomone, mero pavaduotojui ši įstatymo nuostata netaikoma, nes mero pavaduotojo pareigos yra ne valstybės tarnybos, bet politinės pareigos.