Linksmosios raidelės „Žibutėje“

zibutes raides vaikaiJau žinom: visi ką nors gali. Žinojimas suteikia viltį. Duok žmogui šią nuostabią galią. Duok vaikui saugumą ir rimtį. Duok žmogui kūrybos valią ir teisę mąstyti, kalbėti, tikėti. Jau žinom: visi ką nors gali. Tad leiskim šiai tiesai pakilti.
/Carl Scharnberg/

Kiekvienas vaikas, ateidamas į priešmokyklinę grupę, atsineša savitą aplinkos suvokimą, charakterio ir elgesio ypatumus, kalbinius gebėjimus.

Bendraudama su ugdytiniu, susipažįstu, koks tų įgūdžių, gebėjimų, žinių kraitis.

Tam didelę įtaką turi šeima, jos gyvenamoji aplinka, kiek vaikui buvo skaitoma knygų, kiek jis pats jomis domėjosi.
Mūsų visų pareiga atverti vaikui duris į knygų pasaulį, skatinti jį kuo daugiau bendrauti, kalbėti, deklamuoti, vaidinti, džiaugtis knygomis.

Priešmokyklinukas – tai dar ne mokinukas, todėl grupėje sudarytos sąlygos natūraliam vaiko brandinimui mokyklai. Ugdant vaiko kalbinius gebėjimus vyksta vientisas procesas, integruotas į visą vaiko veiklą. Grupėje sudarau kuo palankesnes sąlygas kalbos raidai.

Priešmokyklinės grupės vaikas neprivalo pažinti visų raidžių ir mokėti jas skaityti, bet skatinanti aplinka, knygų gausa grupės bibliotekoje, sužadina norą jomis domėtis ir susipažinti.

Padėti vaikams pamilti ir gerbti knygą, mūsų darželio vaikams padeda Šilutės miesto F.Bajoraičio viešoji biblioteka, kurioje lankomės du kartus per mėnesį.  Gausioje knygų lentynoje kartu su vaikais pasirenkame grožinės literatūros kūrinį. Parsinešę į grupę jį skaitome, analizuojame. Vaikai išgyvena emocijas, jausmus daug kartų klausydamiesi. Tai skatina juos pačius kurti, pasakoti, inscenizuoti.
zibutes raides aukletoja
Darželyje jau ketveri metai veikia „Mažasis teatras“. Savo spektakliukus rodėme Klaipėdoje organizuojamuose kasmetiniuose renginiuose „Vaidinimų kraitelė“. Vaidinome ir Mažeikių lopšelyje – darželyje „Pasaka“. Vaidindami vaikai turi galimybę išreikšti save, savo jausmus, emocijas. Tai ugdo vaikų kalbinę toleranciją ir skatina kalbinį aktyvumą. Vaikai pratinasi drąsiai kalbėti visiems girdint.

Šią žiemą, vartant knygeles, vaikų dėmesį patraukė gražiai iliustruota rašytojos Zitos Gaižauskaitės knyga „Linksmoji abėcėlė“. Kartu su vaikais nutarėme darželyje surengti šventę – viktoriną „Linksmosios raidelės“, į šventę pakvietėme knygutės autorę.

Rašytoja „raideles sodino į garvežį ir išvyko į pasakų šalį“, pateikė vaikams linksmų užduočių.

Priešmokyklinukai šventėje dalyvavusių vaikų ir svečių prašė sugalvoti žodžių, kurie prasideda tam tikru garsu, pasakyti savo vardo pirmą raidę ir t. t. Viktorina suteikė galimybę įtvirtinti jau žinomas raides, išgirsti garsų skambesį žodyje.

Kviečiame ir jus, mažylius, dar nelankančius ikimokyklinės įstaigos, ir būsimus priešmokyklinio amžiaus vaikučius apsilankyti lopšelyje – darželyje „Žibutė“, Cintjoniškių g. 3, Šilutė, tel. 62254.