Literatai dalyvavo almanacho sutiktuvėse

Šeštadienį Lietuvos literatai dalyvavo tarptautinio almanacho „Srauniais upeliai į didžią Kūrybos upę“ sutiktuvėse. Renginys vyko Abromiškių svirne, Elektrėnų literatūros ir meno muziejuje. Skambant muzikai, poezijai ir prozai, pasidžiaugta solidžiu leidiniu, dėkota jo iniciatorei ir redaktorei Vilijai Dobrovolskienei. Knyga 374 puslapių, išleista 220 egzempliorių kūrybinėje „Ridsales“ spaustuvėje Kaune. Almanachas - įvairaus amžiaus, žanrų ir kūrybinės patirties autorių knyga, kurią sudaro įvairiomis temomis parašyti kūriniai eilėmis ir proza. Leidybą finansavo patys autoriai.

Skaitytojams siūlome Violetos ASTRAUSKIENĖS eilėraštį, skirtą knygnešiams.

Knygų kunigaikščiai
Knygnešiai knygas kruopščiai kuprinėn krovė,
klaidžiais, klastingais keliais kaukšėdami klajojo.
Knygos kūnui kuprinėj kūkčiojant, knygnešys kryžkelėje
kaskart kluptelėdavo kilstelėti kuprinę.
Kilstelėjęs krūptelėdavo – knygos krūtinė kraujuodama,
Kūkčiodama knygnešio klausdavo:
– Kam, kodėl kraugeriškai kalavijas krašto kalbą kapoja?
Kaimo kiemo kleve karvelis knygnešiui
kuždėdavo – kan-tryyy-bės, kan-try-bės-s-s-s…
Kapai, kapeliai, kalvelės, kaimeliai, kuriuos knygnešių –
knygų kunigaikščių kuklūs, kilnūs kauleliai kaurėja…
Kalbos koriai knygų karūnomis kaišosi, knygos kvapas kupinas
knygų kunigaikščių kilnaus kentėjimo.