„LL Investicijos“ – apie skandalu virtusias sutartis

LL INVESTICIJOS 2Neseniai kilęs skandalas dėl Šilutės rajone planuojamų atlikti seisminių žemės gelmių tyrimų pasėjo sumaištį tarp leidimus savo žemėse atlikti leidusių bei sutartis su bendrove „LL Investicijos“ pasirašiusių žemės sklypų savininkų.

Ūkininkai kai kurių Šilutės rajono savivaldybės specialistų bei politikų buvo įbauginti, kad pasirašę sutartis jie patys sau pasiskelbė nuosprendžius. Neva tyrimus norinti atlikti bendrovė pasinaudos sutartimis ir žemės sklypuose atliks ne tik seisminius tyrimus, o pačios sutartys žemių savininkų atžvilgiu yra niekinės, todėl žemės sklypų savininkai neva dėl to itin nukentės, o jų patirta žala nebus atlyginta.

Bendrovės „LL Investicijos“ specialistai teigia, kad tokiomis kalbomis žemės sklypų savininkai buvo suklaidinti.

Apie tai, kam reikalingos sutartys, ką artimiausiu metu bendrovė „LL Investicijos“ ketina veikti Šilutės rajone bei kitomis aktualiomis temomis viešųjų ryšių secialistė Kristina PAUKŠTYTĖ – BRAZDAUSKIENĖ kalbėjosi su įmonės „LL Investicijos“ direktore Natalja HASELTON.

– Kokius tyrimus bendrovė „LL Investicijos“ planuoja atlikti Šilutės rajone? Kieno iniciatyva jie atliekami?

– Artimiausiu metu planuojama atlikti seisminius žemės gelmių tyrimus, kurių metu bus siekiama išsiaiškinti, kokia žemės gelmių geologinė struktūra yra konkrečioje vietovėje. Svarbu pažymėti, kad seisminiai tyrimai bendrovės „LL Investicijos“ licencijos plote yra tik vienas iš bendrovės įsipareigojimų Lietuvos vyriausybei, numatytų Rietavo ploto licencijos sutartyje (Nr. (11-0)-1), pasirašytoje 2007 metais rugsėjo 5 dieną. Paprasčiau tariant, seisminiai žemės gelmių tyrimai bus atkliekami ne bendrovės pageidavimu, o vykdant Vyriausybės užsakymą, tačiau privačiomis, t.y. bendrovės lėšomis.

Svarbu ir tai, jog licencinėje sutartyje, atlikdami tyrimus esame įsipareigoje investuoti ir į gyvenviečių, kuriose dirbsime infrastruktūrą bei socialines reikmes.

– Kas tai per tyrimai ir kaip jie bus vykdomi?

– Seisminiai tyrimai atliekami itin paprastai – žemės plote, kuriame planuojama atlikti darbus, išgręžiami 4-5 m gylio 75 mm skersmens gręžiniai, į kuriuos vėliau įleidžiama šiek tiek gamtai visiškai nekenksmingų sprogstamųjų medžiagų. Jų dėka žemėje sukeliami nedideli virpesiai. Iš pradžių siunčiamos garso bangos giliai po žeme, kurios atsimuša į skirtingų tipų uolienas ir sugrįžta atgal – grįžtančias bangas fiksuoja specialūs jutikliai – geofonai. Jie yra tarsi jautrios elektroninės ausys, kurios įrašo iš požemių sklindantį aidą.

Gauti duomenys vėliau analizuojami. Taip nustatoma, kokie uolienų sluoksniai glūdi toje vietovėje, ir ar yra perspektyvų rasti gamtinių išteklių.

4-5 metrų gręžinio gręžimą galima sulyginti su elektros stulpo statymo metu vykdomu gręžimu. 1960-1980 m. Lietuvoje jau yra atlikta tūkstančiai kvadratinių kilometrų tokio tyrimo profilių su žymiai sunkesne technika ir gilesniais gręžiniais.
LL investicijos direktore Natalja Haselton
Darbams atlikti naudojami nedideli nešiojamieji įrenginiai: profilių nužymėjimui – GPS imtuvai, gręžinių gręžimui – lengvas gręžimo agregatas ir pernešama gręžimo įranga, seismikos registracijai – autonominiai seismografai.

Šio tipo modernūs seisminiai darbai nekenkia aplinkai ir apsaugo žemės naudmenis ir gamtą nuo žalos.

– Ar atliekant tyrimus naudojama sunkiasvorė technika?

– Šiuolaikinėms technologijoms itin sparčiai žengiant į priekį, atlikti seisminiams tyrimams nebereikia nei sunkiasvorių mašinų, nei kitų milžiniškų techninių įrenginių. Tokia technika seisminiams tyrimams būdavo naudojama anksčiau, o tai šiek tiek trikdydavo gyvenviečių, kuriose būdavo atliekami darbai, gyventojus.

Dabar atliekant seisminius tyrimus nebenaudojami seisminių sužadinimų vibratoriai, kurie dėl reikalingos sunkiosios technikos padarydavo žalą aplinkai. Dabartinė įranga itin mobili, o tyrimus laukuose atlieka vos keli specialistai.

Taip pat atliekant tyrimus nebereikalingi ir sunkiasvoriai sunkvežimiai – tyrimo metu naudojami iki 4 tonų ar mažesnio svorio automobiliai. Kokio svorio automobilis pravažiuos per lauką, priklausys nuo žemės paviršiaus (arimas, pieva ar žiemkenčiai ir pan.) bei jos būklės (šlapia, sausa, įšalas).

– Kada seisminiai tyrimai bus vykdomi Šilutės rajone?

– Seisminiai tyrimai visame Rietavo licenciniame plote bus vykdomi per artimiausius dvejus metus. Šilutės rajone jie prasidėti turėtų šiais metais – pirmąjį metų pusmetį.

– Kodėl pasirašinėjamos sutartys su žemių savininkais, kuriuose norima atlikti tyrimus? Kam jos reikalingos?

– Sudaromos standartinės sutartys, kurias jau 15 metų naudoja visos naftos gavybos įmonės Lietuvoje, atlikdamos žemės gelmių seisminius tyrimus.

Žemės įstatymo 21 straipsnis numato, kad žemės savininkai ir naudotojai privalo leisti atlikti žemės gelmių tyrimus savo žemėje. Bendrovė, įgyvendindama savo įsipareigojimus ir atlikdama seisminius tyrimus, turi gauti žemės savininko pritarimą arba pasirašyti sutartį tarp bendrovės ir žemės savininko, konkrečiai nurodant darbų apimtį, jų vietą, laiką, kada atliekami tyrimai, ir galimų nuostolių atlyginimą.

Pagrindinis tokios sutarties tikslas yra informuoti žemės savininką apie numatomus darbus ir numatyti galimos žalos, jei tokia bus, kompensavimo mechanizmą. Sutartis sudaroma tik seisminiam tyrimui atlikti ir bus vienkartinė. Seisminis tyrimas savininko žemėje bus atliktas per kelias valandas, o jei sklypas itin didelis, tai per dieną ar dvi.

Kai tik darbas bus atliktas, sutartis bus reikalinga tik dėl nuostolių atlyginimo, jei tokių bus. Ji nesuteiks bendrovei „LL Investicijos“ galių vykdyti jokius kitus darbus.

LL INVESTICIJOS 1– Sutartyje nurodyta, jog bus atlyginti per 10 d. nuo tyrimų pabaigos atsiradę nuostoliai. O kaip su melioracijos sistemų sugadinimu? Įprastai tai paaiškėja tik po kelių metų. Kas atlygins už ją?

– Toks terminas nurodytas tik pirminiams nuostoliams atlyginti, jei tokių bus. Dėl melioracijos sistemų situacija yra tokia: Šilutės savivaldybės Melioracijos skyrius yra pateikęs melioracijos sistemų žemėlapį, todėl seisminio tyrimo profilių išdėstymas suplanuotas taip, kad melioracijos sistema jokiu būdu nebūtų pažeista.

– Jei darbų metu vis tik būtų pakenkta melioracijos sistemai, nuostoliai gyventojams gali siekti šimtus tūkstančių litų. Kas atlygintų šią žalą?

– Mūsų bendrovė dės visas pastangas, kad seisminių tyrimų metu nebūtų sugadinta melioracijos sistema. Jau minėjau, kad iš savivaldybių ir kitų atitinkamų bendrovių surinkome visų melioracijos sistemų, esančių mūsų licencijos plote, schemas. Jiems davėme tikslias seisminių sužadinimo taškų koordinates. Savo savivaldybių Žemėtvarkos skyriuose žemės savininkai gali gauti duomenis apie tikslią seisminių taškų, esančių jų žemės sklypuose, padėtį skaitmeniniame formate.

Nepaisant šių atsargumo priemonių, jei darbų metu bus pakenkta melioracijos sistemai, mūsų bendrovė visiškai kompensuos padarytą žalą, t.y. ir už padarytos žalos remonto projektinius darbus, ir už faktinius remonto darbus.

Svarbu pažymėti ir tai, kad „LL investicijos“ yra finansiškai pajėgi padengti visus galimus nuostolius. Juolab kad visa bendrovės veikla yra apdrausta.

– Sklinda kalbos, jog seisminiai tyrimai yra tik pradžia, neva ateityje bendrovė sieks žvalgyti skalūno dujų?

– Šios kalbos nepagrįstos, nes kol kas net nėra tiksliai žinoma, ar šių gamtinių išteklių apskritai Lietuvoje yra, o jei yra, ar jų kiekiai pakankamai perspektyvūs, kad naftos gavybos bendrovės imtųsi pramoninės jų gavybos.

Be to, būtina pažymėti ir tai, jog 2007-aisiais, kai buvo pasirašyta Rietavo licencinė sutartis, apie jokias skalūnų dujų (naftos) paieškas nei Lietuvoje, nei Europoje dar nebuvo kalbama. Tad bendrovė „LL Investicijos“ ieškoti išteklių iš skalūnų uolienų neketina.

Pirmiausia planuojama visame 1594 kv. km atlikti seisminius tyrimus, o vėliau ieškoti tradicinės naftos verslovėms tinkamiausių vietų. O tai tiek visoje Lietuvoje, tiek Šilutės rajone daroma jau daugybę metų.

Gręžiniai bus gręžiami tuo pačiu būdu, tačiau taikant modernias technologijas, kaip ir keli šimtai kitų Lietuvoje jau išgręžtų gręžinių.