M. Jankaus mokykloje – pirmoji nuotolinio mokymo savaitė

Mokymas nuotolinis_2_Matas_3bJPGApžvelgiant pirmosios nuotolinio mokymo(si) savaitės rezultatus, galima pasidžiaugti suplanuotomis veiklomis ir jų įgyvendinimu. Visa tai pavyko dėl mokyklos bendruomenės susitelkimo ir profesionalumo. Mokytojai dalyvavo įvairiuose nuotolinio mokymo(si) seminaruose, vyko įvairios diskusijos dėl nuotolinio mokymo(si) programų ir platformų tinkamumo ir efektyvumo.
Nuotolinis mokymas(is) mokykloje vyksta sinchroniniu ir asinchroniniu būdais, pagal pamokų tvarkaraštį. Mokykloje ugdymo(si) procesas vyksta realiu laiku. Pagrindinė darbo ir mokymosi platforma – Microsoft Teams. Mokytojai dirba su įvairiais skaitmeniniais įrankiais: classmarker, kahoot, worksheet, padlet, quizlet, ZOOM programą virtualiems susitikimams. Viena populiariausių naudojamų programų tarp pradinukų yra Zoom.us – per ją bendraujama su mokiniais. Mokytojai taip pat siunčia užduotis mokiniams priimtinais informaciniais kanalais: elektroniniu paštu, per pokalbių programėles, socialinius tinklus. Jie yra pasiruošę greitai reaguoti ir spręsti iškilusias problemas. Mokymas nuotolinis_1_Mokytoj_refleksijaJPG

Reguliariai mokykloje vyksta pradinių klasių mokytojų ir kitų specialistų virtualūs susitikimai. Jų metu aptariama ir dalinamasi savo patirtimi, žiniomis, patarimais, kaip efektyviau ir kokybiškiau organizuoti ugdymo(si) procesą. Iki prasidedant pamokoms, dauguma mokytojų virtualius susitikimus išbandė su tėveliais ir mokiniais, kad prasidėjus pirmajai nuotolinio mokymosi savaitei kiltų kuo mažiau trikdžių.

Nuotolinis mokymas(is) yra išbandymas visiems. Pirmiausiai jis patikrino e-mokymosi aplinkų pajėgumus, dėl kurių savaitės pradžioje strigo sistemos, kilo iššūkių prisijungiant prie platformų. Tačiau įsibėgėjus savaitei šie trikdžiai buvo išspręsti. Mokytojams tenka personalizuoti mokymąsi, dienos eigoje įvertinti atsiųstas užduotis ir pateikti grįžtamąjį ryšį mokiniui, kad paskatintų mokinių mokymosi motyvaciją ir jo asmeninį augimą. Padrąsinti, kad jei ir nesiseka, tačiau stengiantis galima pasiekti sėkmės faktorių. Tėvams teko didelė užduotis užtikrinti vaikams technines mokymosi priemones. Ypač kilo iššūkių šeimose, kai namuose mokosi ne vienas mokyklinio amžiaus vaikas.

Vertinant situaciją galima teigti, kad nuotolinis mokymas(is) yra nauja patirtis visiems, kuri turi įvairių galimybių bei iššūkių. Visa mokyklos bendruomenė turėjo išeiti iš komforto zonos ir mokytis kitaip, kad galėtų augti profesionaliai, individualiai ir kaip bendruomenė.