M.Jankaus pagrindinės mokyklos bendruomenė mokosi naujų bendravimo įgūdžių

M. Jankaus vidurin mokykla19-oje šalies mokyklų vykdomas organizacijos „Gelbėkit vaikus“ inicijuotas projektas „Mokykla tėvams ir auklėtojams“, kuriuo siekiama sukurti tvaresnį bendravimą, bendradarbiavimą ir didinti toleranciją tarp mokyklos bendruomenės narių: mokytojų, mokinių, jų tėvų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų.

Tarp tų mokyklų – ir Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla.

Projektas vykdomas gavus 2007-2013 metų finansinio Europos Sąjungos paramos laikotarpio finansavimą. Bendra vertė – 922 786 Lt, Europos socialinio fondo parama – 784 368 Lt.

Vienys mokytojus, mokinius ir tėvus

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 2010-2012 m. duomenimis, Lietuvos mokyklose patyčias patiria daugiau nei pusė mokinių, narkotines medžiagas yra bandę apie trečdalį mokinių, nemažai vaikų iš viso nelanko mokyklų.

Projekto iniciatorių manymu, daugelis ugdymo modelių yra atgyvenę, o švietimo programų efektyvumą mažina netolerantiška aplinka Lietuvos mokyklose, taigi tą spręsti padės mokyklų bendruomenės stiprinimas.

„Tai, jog mokyklų bendruomenė silpnėja, rodo aukštas patyčių lygis mokyklose, žalingi moksleivių įpročiai ir išaugęs narkotinių medžiagų vartojimas, mokyklų administracijos netolerancija „kitokiems“ mokiniams ir daugelis panašių rodiklių. Todėl pradėtas projektas, kuris skirtingoms mokyklos bendruomenės narių grupėms padės įgyti naujų kompetencijų, kaip gerinti tarpusavio santykius, juos stiprinti. Tikime, kad sukūrus pozityvesnę aplinką mokymuisi, prisidėsime prie mokymosi efektyvumo didinimo“, – sakė viena iš projekto iniciatorių, visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė.

Tikima, kad projektas „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ padės mokytojams ir mokiniams bei mokinių tėvams glausčiau bendradarbiauti tarpusavyje, siekti bendrų tikslų dėl vaiko gerovės. Organizatoriai tikisi, kad projekto veikla skatins mokinio kūrybiškumą, savarankiškumą, atsakingumą ir padės ugdyti psichologiškai tvirtą asmenybę. Mokinių tėvai bus skatinami aktyviau įsilieti į mokyklos bendruomenės veiklą. Bus siekiama draugiškai ugdyti vaiką ir jį skatinti netylėti, išsakyti, kas yra blogai. Mokykloje bus akcentuojamas tarpusavio pasitikėjimas ir pagarba, savipagalba ir saugumo atmosfera.

Projekto „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ metu planuojama apmokyti apie 900 žmonių iš atrinktų mokyklų bendruomenių. Bus parengta 20 kvalifikuotų instruktorių, kurie užtikrins modelio diegimą ir palaikymą savo mokyklose.

M.Jankaus pagrindinė mokykla – viena iš 19-os dalyvių

M.Jankaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Šiaudvytienė sakė, kad iki šių metų mokykla ruošėsi projekto veikloms, įvertino konkrečią situaciją savo mokykloje, nustatytė pagrindines spręstinas problemas.

Sausį prasidėjo praktiniai mokymai. Visi šie metai skirti suaugusiųjų mokymams, o 2014 metais vyks paskaitos mokiniams.
Pirmasis mokymų etapas skirtas vadovams, administracijai. Sausį ir vasarį Vilniuje buvo rengiami jų mokymai. „Gavome sertifikatus, kad galime dirbti pagal šią programą ir supažindinti kitus“, – teigia D.Šiaudvytienė.

Antrasis etapas bus skirtas socialiniams pedagogams ir mokytojams. Po vienerių metų patirties mokytojai galės perduoti savo įgytas žinias ir dalintis patirtimi su kitomis mokyklomis, kurios projekte nedalyvauja.

Trečiajame etape numatyti mokymai mokinių tėvams. O paskutinis – ketvirtasis etapas – skirtas mokiniams. Pastarųjų etapų metu psichologai, kitų sričių lektoriai paskaitas dėstys mokykloje.

Mokymai keičia suaugusiųjų požiūrį į vaikus

Šiais metais suaugusieji mokosi, kaip bendrauti su šiuolaikiniu besikeičiančiu jaunimu. Pasak D.Šiaudvytienės, mokymai – labai įdomūs, netradiciniai, pritaikyti konkrečiai mokyklai. Pedagogai gauna naujausią medžiagą, literatūrą, knygų, kad išmoktų kitaip dirbti su mokiniais. Nuo pirmųjų mokymo valandų keičiasi suaugusiųjų požiūris į jaunimą. „Mums tiesiog atsiveria akys, suvokiame, kaip reaguoti į įvairius vaikų poelgius, kaip spręsti jų problemas“, – sakė D.Šiaudvytienė.

Pedagogė įsitikinusi, kad gavus naujausių psichologijos žinių, mokyklos ES logo su trim fondais spalvotas copybendruomenės tarpusavio ryšiai peraugs į kitą lygmenį. Pedagogai, mokinių tėvai ir patys mokiniai išmoks spręsti iškylančius konfliktus, valdyti pyktį, geriau supras vieni kitus.