Macikų lageriui – karceriui skirtas finansavimas

Macikų lageris - karceris. / Šilutės muziejaus nuotr.Šilutės muziejininkai parengė projektą „Macikų lagerio – karcerio muziejaus ekspozicijos atnaujinimas“. 2012 m. kovo mėnesį projektas pateiktas kultūros rėmimo fondui. Gegužės mėnesį paaiškėjo konkurso rezultatai, kultūros rėmimo fondas šiam projektui įgyvendinti skyrė 4000 Lt. (bendra projekto suma 5738 Lt.).

Ši finansinė parama suteiks galimybę pasitelkti naujausias technologijas bei parengti modernią kilnojamą parodą, atspindinčią 1939 – 1955 metų Macikų lagerio – karcerio istorijos laikotarpį. Parodoje, bus galima susipažinti ir su rezistencinio laikotarpio atspindžiais Šilutes rajone.

Šiuo metu jau vyksta su projektu susiję darbai, ruošiama ekspozicija.