Macikų socialinės globos namams – licencija darbui

director1Lietuvos socialinių darbuotojų šventės išvakarėse – rugsėjo 26 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje iškilmingai įteiktos pirmosios licencijos, rodančios, kad globos namai gali tinkamai teikti paslaugas, turi tam kvalifikuotą personalą, patalpas ir įrangą.

Pirmosios licencijos įteiktos 25-ioms socialinės globos įstaigoms iš skirtingų Lietuvos regionų: vaikų, senelių globos namams, įstaigoms suaugusiems neįgaliesiems, šeimynoms.  Tarp šių 25 socialinės globos įstaigų licenciją gavo ir Macikų socialinės globos namai, vadovaujami ilgamečio direktoriaus Romualdo Jovaišos.

Renginio metu susirinkusius įstaigų atstovus sveikino socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Aivydas Keršulis.

Macikų socialinės globos namų darbuotojai džiaugiasi, kad iš 450 socialinės globos įstaigų, kurios turės gauti licencijas, jų įstaiga jau atitinka pagrindinius kriterijus, susijusius su socialinės globos namų personalo skaičiumi ir struktūra, gyvenamųjų kambarių plotu, tenkančiu vienam gyventojui, higienos patalpų skaičiumi, saugumo užtikrinimu, personalo išsilavinimu ir kvalifikacija.

Tokia nauja licencijavimo tvarka įvesta prieš porą metų. Licencijos neterminuotos, jeigu įstaigoje neįvyksta tokių įvykių, dėl kurių jas reikėtų anuliuoti. Tuomet licencijos tektų siekti iš naujo.