Macikų socialinės globos namams vadovaus E. Judeikis

„Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą”, - taip kai kurie rajono politikai palydėjo žinią, kad konkursą vadovauti Macikų socialinės globos namams laimėjo buvęs Saugų vaikų globos namų direktorius Eugenijus Judeikis.

Buvęs Saugų vaikų globos namų direktorius E. Judeikis laimėjo konkursą vadovauti Macikų socialinės globos namams, bet sako, kad sveikinti jį dar per anksti.

Pats E. Judeikis sako, kad sveikinimų dar nepriima, nes vadovu dar nepaskirtas.

Merą kaltino ignoravimu

Pasklidus šiai žiniai atsirado manančių, kad pagaliau baigsis Savivaldybės politikų konfliktas bei opozicijos priekaištai Savivaldybės vadovybei. Mat meras Vytautas Laurinaitis iki šiol kaltintas, kad reorganizuojant Saugų vaikų globos namus ir juos prijungiant prie biudžetinės įstaigos Vaiko gerovės ir globos centro, ignoravo politiškai neįtinkantį vadovą.

2020 metų rugpjūčio mėnesį buvo patvirtintas Savivaldybės tarybos sprendimas apie Saugų vaikų globos namų reorganizaciją ir įstaigos prijungimą prie naujai sukurtos įstaigos, tačiau lig šiol savivaldybės politikai nežinojo apie, jų nuomone, aukštą kvalifikaciją turinčio globos namų direktoriaus tolimesnį darbą.

Lietuvos liberalų sąjūdžio Šilutės skyriaus pirmininkas Audrius Endzinas merui V. Laurinaičiui rajono tarybos posėdžiuose per pastarąjį pusmetį bent kelis kartus priekaištavo, kad E. Judeikiui buvo trukdoma dalyvauti naujai sukurtos įstaigos vadovo konkurse ir taip Savivaldybė praras kvalifikuotą žmogų. A. Endzinas teigė, kad E. Judeikis merui neįtinka tik todėl, jog jis yra Liberalų sąjūdžio narys.

Meras V. Laurinaitis neigė asmeniškai prisidėjęs prie to, būti ar nebūti E. Judeikiui direktoriumi. Pasak V. Laurinaičio, jo žiniomis, E. Judeikis dalyvavo konkurse į naujos biudžetinės įstaigos Vaiko gerovės ir globos centro direktoriaus vietą. Tačiau konkursą laimėjo Audronė Čekanskienė. Naujai sukurta įstaiga vykdo platesnę veiklą, nei buvę vaikų namų globos namai, todėl natūralu, kad konkurso komisija pasirinko naują vadovą.

Pasibaigus Saugų vaikų globos namų reorganizacijai, šių metų sausio pradžioje E. Judeikiui buvo pasiūlyta tapti naujos įstaigos direktoriaus pavaduotoju, tačiau jis atsisakė. Jis tuomet kalbėjo, kad norėtų imtis kokios nors kitokios veiklos.

V. Laurinaitis sakė, kad pats kvietė E. Judeikį dalyvauti konkurse ir siekti užimti Žemaičių Naumiesčio gimnazijos direktoriaus pareigas. Ši gimnazija direktoriaus ieško jau antri metai. Tačiau E. Judeikis šiame konkurse nedalyvavo.

Vadovu dar nepaskirtas

Konkursą vadovauti Macikų socialinės globos namams laimėjęs E. Judeikis, sakė kad sveikinimų dar nepriima, nes vadovu dar nepaskirtas. Pasak jo, dar teks palaukti bent tris savaites įvairiausių institucijų patikrinimų. Įstaiga priklauso Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, todėl teks laukti ir ministro sprendimo.

E. Judeikis pasakojo, kad Saugų vaikų globos namams vadovavo 21 metus, todėl yra įgijęs nemažai patirties vadovaujant socialines paslaugas teikiančiai įstaigai. Jis gerai supranta, kad jeigu bus paskirtas vadovauti Macikų socialinės globos namams, tai nebus ilgalaikis darbas. Ši įstaiga iki 2030 metų turės būti pertvarkyta į trigubos paskirties namus – grupinio gyvenimo, savarankiško gyvenimo ir apsaugoto būsto namus. Kam tie namai bus pavaldūs, kol kas yra atviras klausimas.

Dabar Macikų socialinės globos namuose gali būti apgyvendinta 350 žmonių. Tai didžiausia tokios paskirties įstaiga Lietuvoje. Panašių įstaigų šalyje yra tik šešios.

Macikuose gyvena žmonės iš visos Lietuvos, po pertvarkos daugelis jų bus sugrąžinti gyventi arčiau savo namų.

Buvęs Saugų vaikų globos namų direktorius E. Judeikis laimėjo konkursą vadovauti Macikų socialinės globos namams, bet sako, kad sveikinti jį dar per anksti.

Komercijos direktorius, korespondentas