Macikuose pagerbti Antrojo pasaulinio karo metu žuvę JAV kariai

jav kareiviaiPaskutinį gegužės pirmadienį Jungtinės Amerikos valstijos mini valstybinę Karių atminimo dieną ir tęsia seną tradiciją: nuo valstybės suvienijimo karo pabaigos (1778 metų) pagerbia žuvusius karius, kritusius už šalies nepriklausomybę ir laisvę.

Ta proga gegužės 25-ąją Macikuose lankėsi Jungtinių Valstijų kariškių ir ambasados delegacija, Lietuvos karinių jūrų pajėgų atstovai.

Jie kartu su Šilutės rajono savivaldybės ir Šilutės seniūnijos vadovais Macikų lagerio kapinėse, prie simbolinio paminklo, skirto šiame lageryje žuvusiems JAV armijos aviacijos korpuso lakūnams atminti padėjo gėlių.

Macikų lageryje naciai kalino apie 2000 amerikiečių karių. Žinoma, kad lageryje žuvo trys JAV lakūnai – seržantas Džordžas Volkeris (George B. Walker), Valteris Nysas (Walter Nies) ir Viljamas Tyfas (William F. Teaff). Jų lėktuvai Antrojo pasaulinio karo metu buvo pašauti, o įgulos suimtos ir įkalintos Macikuose.

1944 m. balandžio 29 naktį Macikų lagerio kalinys Dž.Volkeris buvo nušautas, kai su draugu bandė pabėgti iš mirties stovyklos.
1944 m. gegužės 28 d. Rytą V.Nysą vokiečių sargybinis pašovė einantį praustis. Po 2 dienų jaunas vyras mirė.

V.F.Tyfas 1944 m. birželio 10 d. lageryje mirė nuo difterijos.

Tiksli lėktuvo B-17 įgulos palaikų vieta kapinėse nėra žinoma, todėl jų atminimui 1996 m. gegužę amerikiečiai pastatė simbolinį paminklą, prie kurio pagerbia visus Macikuose kentėjusius ir žuvusius savo karius.

Atminimo ceremonijos Macikų lagerio kapinėse metu Jungtinių Valstijų kariškių ir ambasados delegaciją pasitiko Lietuvos karinių jūrų pajėgų garbės kuopa ir JAV jūrų pėstininkų garbės kuopos kariai. JAV kariškių, ambasados ir KJP atstovai padėjo vainikus prie žuvusiesiems atminti paminklo. Lietuvos karinių jūrų pajėgų kapelionas kalnėjo maldą.

Šiose kapinėse taip pat palaidoti belgų, lenkų, kanadiečių, rusų, vokiečių ir kitų tautų kareiviai, įvairiu laikotarpiu kalėję šioje karo belaisvių stovykloje, o po karo čia kančiose mirė tūkstančiai lietuvių, „nusidėjusių“ sovietų valdžiai.

Tradicija gegužės paskutinį pirmadienį pagerbti žuvusius JAV karius puoselėjama visur, kur yra palaidoti amerikiečių kariai.