Macikuose perlaidotų aukų kapavietės skęsta vandenyje. Kaip pakeisti situaciją ir nuraminti įsiplieskusį konfliktą?

Praėjusių metų rudenį Šilutės rajone vyko beprecedentė akcija: Antrojo pasaulinio karo aukų palaikai iš Armalėnų kaimo buvo perkelti į Macikų kapines.

Šį pavasarį leidinys „Kauno diena“ išspausdino žurnalistės Aldonos Aleksėjūnienės straipsnį, kuriame informuojama, jog ši vieta yra plaunama Šyšos upės potvynio vandens. Informacija buvo iliustruota fotografija, kurioje matėsi vandens sąnašų liekanos ir balos tarp kapų.

Jau kitą dieną Šilutės savivaldybės vadovai pateikė atsakymą, kad straipsnio teiginiai yra melagingi, o Šyšos potvynio vanduo nesiekė kapų.

Savivaldybės Tarybos opozicijos pirmininkė Sandra Tamašauskienė paprašė Savivaldybės vadovų viešai atsiprašyti korespondentės. Ji surašė ir skundą LR Vyriausybės kanclerei Giedrei Balčytytei, Seimo nariui Zigmantui Balčyčiui ir Savivaldybės tarybai bei asmeniškai merui Vytautui Laurinaičiui.

Skundu S. Tamašauskienė prašo ištirti situaciją dėl Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos, Sovietų sąjungos Gulag‘o lagerio objektų komplekso 1941 – 1955 m. aukų perlaidojimo vietos. Ji teigia, kad parinkta netinkama palaikų palaidojimo vieta, nes šį pavasarį, kaip ir kasmet Šyšai patvinus kapavietę užliejo potvynio vanduo…

Balandžio mėnesio Savivaldybės tarybos posėdyje merą pavaduojantis Sigitas Šeputis perskaitė atsakymą skundo pareiškėjai ir kanclerei. S. Šeputis teigė, kad šiemet kapavietėje susirinko daugiau sniego ir polaidžio vandens, nes jis nespėjo susigerti į molingą gruntą. Be to S. Šeputis S. Tamašauskienės skundą minėtu klausimu pavadino gėdinga veikla ir pateikė jos veiksmus tirti Savivaldybės etikos komisijai.

S. Tamašauskienė yra gavusi raštą, kuriame Vyriausybės kanclerė dėkoja už tai, kad ji rūpinasi aukų palaikų palaidojimo vieta ir informuoja, jog bus atliekamas tyrimas. S. Tamašauskienė stebisi, kad Savivaldybės vadovai jos veiklą smerkia ir perdavė tirti Etikos komisijai.

Ką apie šią situaciją mano Savivaldybės politikai? Ar jie mato kokią nors galimybę sutaikyti konfliktuojančias puses ir kaip siūlytų taisyti situaciją, kad kapų nebesemtų vanduo?

Algirdas GEČAS, pedagogas, liberalsąjūdietis:

– Etikos komisijos posėdis jau įvyko, jame nutarta pradėti tyrimą dėl Tarybos posėdyje mero pavaduotojo S. Šepučio perskaityto pareiškimo ir įvertinti Savivaldybės politikės S. Tamašauskienės veiksmus.

Kitas posėdis vyks gegužės 25 d. 11 val., jis bus nuotolinis ir transliuojamas viešai.

Posėdyje kviečiami dalyvauti ir S. Tamašauskienė, mero pavaduotojas S. Šeputis.

Etikos komisijos nariai įpareigoti susipažinti su visais dokumentais, kurie yra svarbūs tiriant šią situaciją, kuri, atrodo, jau įgauna platų atgarsį šalyje.

Aš, kaip Etikos komisijos pirmininkas, reiškiu viltį, kad Savivaldybės tarybos Etikos komisijos nariai atsiribos nuo partinių ir grupinių interesų ir tinkamai įvertins šią tikrai neeilinę situaciją ir priims teisingą ir objektyvų sprendimą.

Audrius ENDZINAS, verslininkas, liberalsąjūdietis:

– Blogai jei vanduo semia kapavietes, blogai jei polaidžio vanduo (nesusigerdamas į molingą gruntą, kaip nurodo vicemeras S. Šeputis) tvyro aplink kapavietes.

Nemenkinant jau padaryto darbo – su derama pagarba palaidojant žuvusiųjų palaikus – pražiūrėtus dalykus reikia pataisyti. Tai daugiau techninio pobūdžio klausimas, Etikos komisija vandens nepašalins. Nereikalingas įžeidumas tikriausiai nepadės spręsti problemos. O ją reikia spręsti nedelsiant. Šiuo metu ši vieta daugiau ar mažiau sausa, išdžiūvo, tad tinkama darbams vykdyti.

Tačiau vasara nėra begalinė – nejaugi lauksime kito pavasarinio polaidžio, kad įsitikintume, jog problema niekur nedingo?..

Bet į galvą ateina ir kita mintis: kodėl dabartinėje perlaidojimo vietoje nebuvo laidota karo metais, nors gretimoje aukštumėlėje laidota? Gal jau tuomet ši vieta buvo per daug šlapia?..

Sigitas MAJUS, vadybininkas, Valstiečių žaliųjų sąjungos atstovas:

– Manau, kad abi konflikto pusės yra šiek tiek per daug kategoriškos. S. Tamašauskienė patikėjo korespondentės A. Aleksėjūnienės žodžiais, kad kapai apsemti Šyšos upės potvynio vandeniu, o Savivaldybės vadovai pernelyg griežtai paneigė teigdami, kad tai ledų ir sniego polaidžio vanduo ir informaciją pavadino šmeižtu ar melu. Gal būtų pakakę tik nuosekliai paaiškinti sąvokų „potvynis“ ir „polaidžio drėgmė“ reikšmes? Skundais Lietuvos valdžiai ir Savivaldybės Etikos komisijai situacijos neištaisysim. Gali tekti kapavietės teritoriją drenuoti ar apjuosti pylimu. Todėl dabar reikia tik „nuleisti garą“ ir elgtis pagal galimybes. Pagaliau, nė vieni kapai nėra apsaugoti nuo lietaus, polaidžio vandens, kad nė vienai minutei, pusdieniui ar dienai nesusidarytų balos…

Sandra TAMAŠAUSKIENĖ, pedagogė, konservatorė:

– Laikinai einantis mero pareigas S. Šeputis Etikos komisijos prašo įvertinti, ar nepažeidžiau Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje įtvirtintų pagarbos žmogui ir valstybei, sąžiningumo, padorumo, pavyzdingumo bei atsakomybės principų, nes pamačiau ir paviešinau galimai vėl išniekintus Macikų lageryje nukankintų žmonių palaikus, perlaidojant juos į šlapią vietą, kurioje vanduo telkšo net gegužės mėnesį. Ponui S. Šepučiui atrodo, kad jis naudodamasis Etikos komisija – demokratijos įrankiu – gali užčiaupti neabejingą pilietę ir pagąsdinti kitus piliečius: mano rankose valdžia, vadinasi, mano rankose jėga – matysite, ką mes darome blogai ir pranešite – susidorosime. Būtent taip suprantu pono užmačias – susidoroti su opozicijos lydere ir užkišti burnas kitiems aktyviems piliečiams.

Mano, kaip Tarybos narės ir kaip neabejingos pilietės, išreikštas susirūpinimas aktualia problema demokratinėje visuomenėje negali būti laikomas dalykinės reputacijos žeminimu ir juo labiau joks asmuo negali būti už tai persekiojamas teikiant nepagrįstus skundus. Tam esminės įtakos turi ir Konstitucijos 33 straipsnyje laiduojama piliečių teisė kritikuoti valstybės įstaigų ir pareigūnų darbą bei draudimas persekioti už kritiką.

O kad S. Šepučio kreipimesi į Etikos komisiją teiginiai nepagrįsti, įrodysiu Etikos komisijos posėdyje gegužės 25 d.

Daiva ŽEBELIENĖ, verslininkė, VRK „Už žmonių valdžią“ lyderė:

– Kaip ten bebūtų šis konfliktas tai tik valdžios ir opozicijos politikų santykiai. Todėl būtų geriausia elgtis padoriai ir tarp konfliktuojančių pusių nesipainioti.

Komercijos direktorius, korespondentas