Magistralinio dujotiekio tiesimo darbai Šilutės rajone artėja prie pabaigos

dujotiekisMagistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda tiesimo darbai juda galutinio taško – atšakos į Klaipėdos antrąją dujų skirstymo stotį – link.

Ilgiausias dujotiekio trasos ruožas – 49,2 km tiesiamas Šilutės rajone. Pravingiavę Vainuto, Žemaičių Naumiesčio bei Gardamo seniūnijų pamiškėmis, šiandien geltonieji vamzdžiai jau kerta Saugų – Švėkšnos kelią, o netrukus pasieks Vilkyčius.

Atšaka į žiedinę sistemą sujungs visą Lietuvos dujotiekį

Pasak projekto iniciatorių, nutiesus magistralinį dujotiekį Jurbarkas – Klaipėda ir sujungus veikiančias perdavimo sistemas Vilnius – Panevėžys – Šiauliai – Klaipėda ir Vilnius – Kaunas – Jurbarkas į žiedinę perdavimo sistemą, Vakarų Lietuva bus patikimai ir stabiliai aprūpinta gamtinėmis dujomis.

Bendra projekto „Magistralinio dujotieko Jurbarkas – Klaipėda statyba“ vertė – 154 122 633 Lt. Beveik pusę sumos – 77 061 316 Lt – dengia Europos regioninės plėtros fondo Ekonomikos augimo veiksmų programa iš 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

Likusią dalį – 61 649 053 Lt – skirs AB „Lietuvos dujos“.

Naujo dujotiekio ilgis bus apie 102,7 km. Iš jų 49,2 km tiesiami Šilutės rajone, per Tauragės rajoną eina 30,7 km, o per Klaipėdos rajoną – 22,8 km ilgio trasa.

Vakarų Lietuva bus dujofikuota

Projekto rengėjai siekia užtikrinti Lietuvos perdavimo sistemoje stabilų darbo režimų palaikymą ir dujų perdavimo į tolimiausius taškus (Klaipėda) patikimumą. Nutiesus naująją dujotiekio atšaką, bus sudaryta galimybė konkurso tvarka dujofikuoti Tauragės, Šilutės, Šilalės, Pagėgių miestus bei padidinti perdavimo sistemos pajėgumus Vakarų Lietuvos regione ir sudaryti galimybes (esant poreikiui) prijungti naujus vartotojus.

Projektas įgyvendinamas 3 etapais. Pirmas etapas – „Magistralinio dujotiekio nuo Jurbarko iki atšakos į Tauragės dujų stotį statyba“, antras etapas – „Magistralinio dujotiekio nuo atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį iki atšakos į Šilutės dujų skirstymo stotį statyba“, trečias etapas – „Magistralinio dujotiekio nuo atšakos į Šilutės dujų skirstymo stotį iki atšakos į Klaipėdos antrąją dujų skirstymo stotį ir Klaipėdos antrosios dujų skirstymo stoties statyba“.

Šilutės rajone atliekami baigiamieji darbai

AB „Lietuvos dujos“ skelbtą dujotiekio tiesimo darbų konkursą laimėjo UAB „Alvora“, UAB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“. Šie rangovai 2012 m. liepos 9 d. pradėtus darbus turėtų baigti iki 2013 m. lapkričio 30 d.
„Orai visada trukdė, bet mes didvyriškai atlaikėme visus išbandymus ir vamzdžius suvirinome netgi anksčiau, nei planavome“, – apie atliktus darbus pasakojo UAB „Alvora“ projekto vadovas Gintaras Verseckas.

Ši bendrovė dujotiekio tiesimo darbus vykdo Šilutės rajone ir greitu laiku žada juos baigti. Praėjusių metų rudenį buvo atliekamas pirmasis technologinis procesas, kuomet vamzdžiai buvo suvirinami į liniją. Šiomis dienomis, pasak G.Versecko, liko paskutiniai patikrinimai: hidrauliniai ES logo su trim fondais spalvotas copybandymai, praplovimai, po kurių vamzdžius bus galima galutinai užkasti į žemę. Oficialiai darbai turės būti priduoti šių metų lapkričio 1 d.
Klaipėdos rajone darbus vykdo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“.